NOPVIET.COM - Cộng đồng web, server và công nghệ

Máy chủ ,server, web

Cài đặt Xenforo

Để cài đặt Xenforo cần chuẩn bị những thứ sau:
1. Host hoặc Webserver cùng với PHP đã cài đặt
2. Có sẵn 1 database MySQL trống cùng với thông tin đăng nhập
3. Gói cài đặt Xenforo đầy đủ có tên dạng Xenforo 1.5.23 Release...
An Nguyen 11/2/19111 lượt xem
Module Pagespeed sẽ giúp cải thiện độ trễ (latency) website bằng cách tối ưu các tài nguyên trên trang web, như thu nhỏ (minify) kích thước nội dung html, css và javascript.

Bằng cách này chúng ta không cần phải quan tâm tới các công cụ hỗ trợ minify html, css hoặc...
An Nguyen 20/9/18297 lượt xem
Mới đây MySQL từ phiên bản 5.7 đã ra mắt phiên bản MySQL 8.0, bỏ qua mấy con số lận. Phiên bản mới cho tốc độ nhanh x2 lần bản cũ, hỗ trợ NoSQL, utf8mb4 và vố số cải tiến khác (xem thêm chi tiết)

...
An Nguyen 14/9/18259 lượt xem
This FAQ will hopefully provide answers to some of the most commonly asked questions.
It has been written in such a way to make it easy for everyone to understand and be as search friendly as possible.

It has been divided into sections to make it easier to find the answers you're looking for....
An Nguyen 14/8/18913 lượt xem
Mình sẽ cài đặt nopCommerce 4.0 lên trang demo.nopviet.com

Bước 1: Tải source nopCommerce: https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/releases/

Bước 2: Cài đặt gói .NET Core Windows Server Hosting (bao gồm .NET Core Runtime, .NET Core Library, and the ASP.NET Core...
An Nguyen 24/1/18111 lượt xem
HSTS (HTTP Strict Transport Security) là một chính sách bảo mật cần thiết để bảo vệ các trang web bảo mật HTTPS chống lại các cuộc tấn công hạ cấp. HSTS đảm bảo rằng tất cả kết nối tới một website phải được mã hóa bằng giao thức HTTPS, và không bao giờ sử dụng giao thức HTTP.

Xem...
An Nguyen 15/8/174,300 lượt xem
1. CÀI ĐẶT CERTBOT

Để có thể sử dụng chứng chỉ Let's Encrypt trên Apache với Server Ubuntu, trước tiên cần cài đặt công cụ certbot

Mã (Text):
  1. $ sudo apt-get update
  2. $ sudo apt-get install software-properties-common
  3. $ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
  4. $ sudo apt-get update
  5. $...
An Nguyen 11/8/171,239 lượt xem
Giao thức HTTP/1.1 cũ được cập nhật lần cuối cùng vào năm 1992, cho đến tận năm 2015, Internet Engineering Task Force (IETF) mới phát hành HTTP/2, là phiên bản thứ 2 của giao thức internet.

Tiền thân của HTTP/2 là SPDY được Google phát triển

ƯU ĐIỂM CỦA...
An Nguyen 10/8/171,555 lượt xem
Mới vừa rồi, mình vừa nâng cấp trang diễn đàn nopviet.com chạy trên HTTPS, bảo mật hơn, an toàn hơn và nhanh hơn, cũng như tối ưu SEO theo tiêu chuẩn của Google....
An Nguyen 10/8/171,027 lượt xem

Yêu cầu:

  • Apache
  • Mod SSL (sudo a2enmod ssl)
Thiết lập Apache sử dụng SSL
Thiết lập SSL dựa trên file virtual host của website, dựa trên file mặc định default-ssl.conf

- Upload file certificate lên server vào một thư mục bất kỳ, ví dụ folder /etc/ssl
- Mở file...
An Nguyen 10/8/17452 lượt xem
== Tạm dừng cuộn tự động ==
>> Tiếp tục cuộn tự động <<
Đang tải...