NOPVIET.COM - Cộng đồng web, server và công nghệ

Máy chủ ,server, web

This FAQ will hopefully provide answers to some of the most commonly asked questions.
It has been written in such a way to make it easy for everyone to understand and be as search friendly as possible.

It has been divided into sections to make it easier to find the answers you're looking for....
An Nguyen 14/8/18709 lượt xem
Mình sẽ cài đặt nopCommerce 4.0 lên trang demo.nopviet.com

Bước 1: Tải source nopCommerce: https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/releases/

Bước 2: Cài đặt gói .NET Core Windows Server Hosting (bao gồm .NET Core Runtime, .NET Core Library, and the ASP.NET Core...
An Nguyen 24/1/1870 lượt xem
HSTS (HTTP Strict Transport Security) là một chính sách bảo mật cần thiết để bảo vệ các trang web bảo mật HTTPS chống lại các cuộc tấn công hạ cấp. HSTS đảm bảo rằng tất cả kết nối tới một website phải được mã hóa bằng giao thức HTTPS, và không bao giờ sử dụng giao thức HTTP.

Xem...
An Nguyen 15/8/174,042 lượt xem
1. CÀI ĐẶT CERTBOT

Để có thể sử dụng chứng chỉ Let's Encrypt trên Apache với Server Ubuntu, trước tiên cần cài đặt công cụ certbot

Mã (Text):
  1. $ sudo apt-get update
  2. $ sudo apt-get install software-properties-common
  3. $ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
  4. $ sudo apt-get update
  5. $...
An Nguyen 11/8/171,191 lượt xem
Giao thức HTTP/1.1 cũ được cập nhật lần cuối cùng vào năm 1992, cho đến tận năm 2015, Internet Engineering Task Force (IETF) mới phát hành HTTP/2, là phiên bản thứ 2 của giao thức internet.

Tiền thân của HTTP/2 là SPDY được Google phát triển

ƯU ĐIỂM CỦA...
An Nguyen 10/8/171,477 lượt xem
Mới vừa rồi, mình vừa nâng cấp trang diễn đàn nopviet.com chạy trên HTTPS, bảo mật hơn, an toàn hơn và nhanh hơn, cũng như tối ưu SEO theo tiêu chuẩn của Google....
An Nguyen 10/8/17996 lượt xem

Yêu cầu:

  • Apache
  • Mod SSL (sudo a2enmod ssl)
Thiết lập Apache sử dụng SSL
Thiết lập SSL dựa trên file virtual host của website, dựa trên file mặc định default-ssl.conf

- Upload file certificate lên server vào một thư mục bất kỳ, ví dụ folder /etc/ssl
- Mở file...
An Nguyen 10/8/17430 lượt xem
imagematick-on-ubuntu.png
ImageMagick là bộ phần mềm (có thể gọi là thư viện) xử lý các file ảnh. ImageMagick có khả năng đọc, ghi, và chuyển đổi nhiều dạng file ảnh như JPEG, GIF, PNG, TIFF, PDF, PostScript, SVG...

ImageMagick mạnh mẽ hơn trình xử lý ảnh mặc định GD của PHP. ImageMagick PECL...
An Nguyen 3/7/17736 lượt xem
Bài hướng dẫn này gồm 3 bước để triển khai nopCommerce chạy trên localhost Windows 10 (tương tự với Windows 7 và 8)

Bước 1: Chuẩn bị

Trước khi triển khai nopCommerce, yêu cầu hệ thống tối thiểu là:
  • Hđh windows 7 hoặc Windows Server 2008 trở lên
  • Cơ sở dữ liệu SQL...
An Nguyen 19/6/171,579 lượt xem
SSL Certificate (Chứng chỉ SSL) là gì?
SSL là từ viết tắt của Tầng Socket Bảo mật (Secure Sockets Layer), một công nghệ bảo mật tiêu chuẩn toàn cầu cho phép giao tiếp được mã hóa giữa một trình duyệt web và một máy chủ web. Nó được sử...
An Nguyen 15/4/171,518 lượt xem
== Tạm dừng cuộn tự động ==
>> Tiếp tục cuộn tự động <<
Đang tải...