1. Lethanh

  Lethanh NopNew

  30/9/17
  #1
  Chào 500AE,
  Mình có website đang chạy Test, có rất nhiều
  1. Đơn hàng đã Test phát sinh.
  2. Khách hàng đã test không có thật
  Giờ mình muốn xóa các đơn hàng đã test nhanh nhất (không xóa từng Record - chức năng sẵn có của Nopcommerce 3.4) vì cần nhiều thời gian lắm lắm

  Nopcommerce.com chỉ như sau nhưng mình cũng không biết làm :(
  https://www.nopcommerce.com/boards/t/7381/clear-test-orders.aspx
  1. Code xóa đơn hàng Test
  TRUNCATE TABLE OrderNote
  DELETE FROM GiftCard
  DELETE FROM OrderItem
  DELETE FROM [Order]

  DBCC CHECKIDENT (OrderNote, RESEED, 0)
  DBCC CHECKIDENT (GiftCard, RESEED, 0)
  DBCC CHECKIDENT (OrderItem, RESEED, 0)
  DBCC CHECKIDENT ([Order], RESEED, 0)

  2. Code xóa danh sách Khách hàng Test / Bot:
  https://www.nopcommerce.com/boards/...empty-customer-records-created-every-day.aspx

  AE có ai đã từng xóa Danh sách Khách hàng, Đơn hàng Test thì chỉ giùm với nhé. Cảm ơn AE nhiều.
   
  1
  An Nguyen thích bài này.
  An Nguyen thích bài này
  Đang tải...
  • ngày tạo

   Lethanh 30/9/17
  • trả lời cuối

   An Nguyen 8/8/18
  • 574

   lượt xem

  • 1

   trả lời

  • 1

   lượt thích

 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  8/8/18
  #2
  Tức là chạy mấy cái dòng đó trong MSSQL Query
   
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...