1. Mình có thêm 1 bảng, sau đó làm theo các module khác để hiển thị dữ liệu là : tạo interface, tạo service, controller nhưng khi gọi thì bị lỗi như hình. Mình thử để hàm getAll sang interface và service của module khác thì không bị lỗi. Mình không biết tại sao, mọi người support mình khoản này nhé. Mới nghiên cứu nop :) codenop.png error.png
   
  Đang tải...
  • ngày tạo

   vietdaoduy 13/1/16
  • trả lời cuối

   vietdaoduy 14/1/16
  • 1,011

   lượt xem

  • 5

   trả lời

  • 0

   lượt thích

 2. KenMT

  KenMT NopActive

  13/1/16
  #2
  Cũng chưa làm đc cái này, hóng pro hướng dẫn :D
   
 3. mình làm đc rồi nhé, quên không khai báo trong depencyregister :D
   
 4. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  14/1/16
  #4
  mấy bác làm toàn cao siêu
   
 5. KenMT

  KenMT NopActive

  14/1/16
  #5
  Hướng dẫn đi bạn ơi :D :D :D
   
 6. sau khi đã thêm table rồi thì làm tương tự như code mình chụp ở trên, Service, IService, controller sau đó thêm cái này vào file DependencyRegistar (Nop.Web.Framework)

  builder.RegisterType<CourtService>().As<ICourtService>().InstancePerLifetimeScope();
   
  1
  KenMT thích bài này.
  KenMT thích bài này
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...