1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  10/7/19
  #1
  Addon [XD] FTSLider cho phép hiển thị các chủ đề nổi bật ở dạng slider responsive

  Ở trang tùy chọn addon, bạn có thể thiết lập kích thước, số chủ đề nổi bật muốn hiển thị,...Các tùy chọn hiệu ứng trượt (fade effect), các node muốn áp dụng.
  1544375597181.

  1544377102721.
  1544373577971. 1544373663230. 1544373751093.


  Các vị trí hiển thị chủ đề nổi bật (feature thread):
  • Forum list: Above breadcrumb
  • Forum list: Below breadcrumb
  • Forum list: Above nodes
  • Forum list: Below nodes
  • Forum list: Sidebar
  • Custom: Widget key

  Chèn ở bất kỳ đâu?
  Nếu muốn chèn ở vị trí khác, chèn trực tiếp đoạn code bên dưới vào template bạn muốn.
  Mã (Text):
  1. <xf:widget key="XD_FTSlider_widget" />
  Lưu ý:
  Trước khi sử dụng bạn cần thiết lập các quyền trong trang Permission, để cho phép ai có thể xem hoặc đăng chủ đề nổi bật
  1544374290579.

  Các tùy chọn trong Style properties
  1544373848345.
  1544374065326. 1544368950773.

  Bài viết nổi bật
  1544374994486.

  Danh sách các chủ đề nổi bật
  1544375153850.


  Download addon [XD] FTSLider - Featured Thread Slider ở file đính kèm bên dưới

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...