1. Trong source mình thấy sử dụng rất nhiều @html.widget() .ví dụ như :
  @Html.Widget("body_start_html_tag_after")
  @Html.Widget("body_end_html_tag_before")
  @Html.Widget("left_side_column_before")
  ....
  Bạn nào hiểu cái này làm gi không ? Nếu được cho mình 1 ví dụ càng tốt . Thanks !
   
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...