1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  24/9/14
  #1
  Khi bật tính năng autocomplete, trong ô tìm kiếm gõ từ khóa đến đâu, gợi ý danh sách các sản phẩm sẽ xuất hiện đến đó, rất tiện lợi.

  139.

  Để thiết lập các tùy chọn khác khi tìm tiếm autocomplete như hiện hình ảnh nhỏ của sản phẩm, số mục xuất hiện khi tìm kiếm. Vào Configuration > Settings > Catalog Settings

  2014-09-24_000345.

  Hiện hình ảnh thu nhỏ khi tìm kiếm
  2014-09-24_000736.

  Nếu muốn tăng kích thưởng ảnh thu nhỏ thì vào Configuration > Settings > All Settings (advanced) tìm Setting name "mediasettings.autocompletesearchthumbpicturesize"
   
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...