1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  25/2/19
  #1
  How to add Category Id in Manage Categories in nopCommerce Admin?

  upload_2019-2-25_22-32-44.

  Do trang quản lý danh mục (category) trong admin của nopCommerce không có cột Id category, khá bất tiện trong một số trường hợp...

  Vì vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm cột Id này, bằng cách chỉnh sửa file Areas\Admin\Views\Category\List.cshtml . Hiện mình đang sử dụng phiên bản nopCommerce 4.0

  Tìm đoạn

  Mã (C):
  1. {
  2.     field: "Breadcrumb",
  3.     title: "@T("Admin.Catalog.Categories.Fields.Name")"
  4. },
  Thêm phía trước nội dung sau:
  Mã (C):
  1. {  
  2.     field: "Ids",
  3.     title: "Id",
  4.     template: '#=Id#'
  5. },
  Sau đó save lại là xong, kết quả giống như hình ở trên.
  Chúc các bạn thành công :)
   
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...