1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  11/7/19
  #1
  Addon [TH] Featured Threads and Content cho phép bạn làm nổi bật các chủ đề có nội dung hay giúp các thành viên khác trên diễn đàn dễ dàng xem thấy. Ngoài ra bạn có thể tạo một trang hoặc một widget để hiển thị các chủ đề nổi bật.
  grid-home.

  Các tính năng của addon
  • Thiết lập tiêu chí (gồm thread, user và user field) giúp làm nổi bật các chủ đề một cách tự động
  • Chọn thứ tự các tiêu chí được chọn để làm nổi bật chủ đề
  • Tùy chọn số lượng các chủ đề nổi bật được hiển thị trên 1 trang
  • Chọn độ dài trích đoạn nội dung của các chủ đề nổi bật
  • Cho phép kiểm duyệt các chủ đề nổi bật
  • Có thể tạo widget hiển thị các chủ đề nổi bật
  • Chọn số lượng mục hiển thị trên widget
  • Thiết lập kích thước ảnh nền slider các chủ đề nổi bật
  • Thiết lập thời gian duy trì các chủ đề được làm nổi bật, hoặc nổi bật vô hạn
  • Hiển thị các nội dung nổi bật của thành viên trong trang hồ sơ cá nhân (profile)
  • Áp dụng prefix cho các chủ đề nổi bật
  • Hiển thị bài viết đầu tiên ở tất cả các trang của chủ đề nổi bật
  • Tùy chọn thêm quảng cáo bên trên hoặc dưới bài viết nổi bật
  • Kích cỡ và kiểu icon nhận biết cho các chủ đề nổi bật
  • Tùy chọn cho phép người dùng tắt hiển thị các chủ đề nổi bật trên widget
  featured-grid-listing.
  featured-article-replies. featured-article. featured-listing.

  Các thiết lập của addon
  featured-options.
  featured-threads-widget. featured-threads-permissions.


  Các tùy chỉnh trong Style properties
  featured-sp-options.
  featured-message-style.


  Tạo widget chủ đề nổi bật
  featured-widget-slider. featured-widget-grid. featured-threads-edit-widget.


  Download addon [TH] Featured Threads and Content cho Xenforo 2 ở file đính kèm bên dưới

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 11/7/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...