1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Bạn muốn hiện tooltip như vậy không
  2014-10-01_233448.
  Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước thực hiện
  Bước 1: HTML

  Tìm trong file Views\Shared\_ProductBox.cshtml
  Tìm
  HTML:
  1.  
  2. <img alt="@Model.DefaultPictureModel.AlternateText" src="@Model.DefaultPictureModel.ImageUrl" title="@Model.DefaultPictureModel.Title" />
  Thêm và sửa thuộc tính titlemasterTooltip
  HTML:
  1.  
  2. <img alt="@Model.DefaultPictureModel.AlternateText" src="@Model.DefaultPictureModel.ImageUrl" title="@Html.Raw(Model.ShortDescription)" class="masterTooltip"/>
  3.  
  title là nội dung muốn hiện tooltip, @Html.Raw(Model.ShortDescription) chính là mô tả ngắn gọn về sản phẩm

  Bước 2: CSS
  Thêm đoạn CSS sau:
  HTML:
  1. .tooltip {
  2.     display:none;
  3.     position:absolute;
  4.     border:1px solid #333;
  5.     background-color:#161616;
  6.     border-radius:5px;
  7.     padding:10px;
  8.     color:#fff;
  9.     font-size:12px;
  10.     white-space:pre-line;
  11.     text-align: left;
  12. }
  13.  
  Đây là thiết lập css cho tooltip

  Bước 3: Jquery
  Tạo và chèn script này vào Views\Shared\_Root.Head.cshtml
  HTML:
  1. <script type="text/javascript">
  2. $(document).ready(function() {
  3. // Tooltip only Text
  4. $('.masterTooltip').hover(function(){
  5.         // Hover over code
  6.         var title = $(this).attr('title');
  7.         $(this).data('tipText', title).removeAttr('title');
  8.         $('<p class="tooltip"></p>')
  9.         .text(title)
  10.         .appendTo('body')
  11.         .fadeIn('slow');
  12. }, function() {
  13.         // Hover out code
  14.         $(this).attr('title', $(this).data('tipText'));
  15.         $('.tooltip').remove();
  16. }).mousemove(function(e) {
  17.         var mousex = e.pageX + 20; //Get X coordinates
  18.         var mousey = e.pageY + 10; //Get Y coordinates
  19.         $('.tooltip')
  20.         .css({ top: mousey, left: mousex })
  21. });
  22. });
  Có thể thay đổi tốc độ hiển thị tooltip ở dòng .fadeIn

  Chúc mọi người thực hành tốt nhé


  Tham khảo: alessioatzeni
   
  Sửa lần cuối: 1/10/14
  2
  KenMTkju47 thích bài này.
  KenMT kju47 thích bài này
  • ngày tạo

   An Nguyen 27/9/14
  • trả lời cuối

   An Nguyen 12/1/19
  • 4,030

   lượt xem

  • 4

   trả lời

  • 2

   lượt thích

  Đang tải...
 2. Tarzan

  Tarzan Gà con

  Bài viết hữu ích quá! Cảm ơn bạn!
   
 3. KenMT

  KenMT Tích cực

  Hay ....
   
 4. Tạ Tu Duy

  Tạ Tu Duy Gà con

  Mình không hiểu được bước 1
  cái này có video không ạ?
   
 5. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Nếu nopcommerce mới nhất có thể khác chút, tức là mở filef như mnhì hướng dẫn ở trên trong thư mục nopcommerce
   
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...