1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  31/1/16
  #1
  Mặc định khi tạo sản phẩm, chỉ có 2 khung nhập nội dung là short descriptionfull description, nhưng mình tạo thêm 1 khung nhập nội dung giải pháp. Mục đích của việc này là tạo thêm 1 tab nội dung ngoài cái full description hiện ra trên trang sản phẩm.
  Do mình đang sử dụng bản web, nên cũng hướng dẫn bản web
  gtin.png
  Mọi người đọc thêm bài viết: Tạo các tab thông tin trên trang chi tiết sản phẩm

  Mình sẽ tận dụng biến mục GTIN (cái này là mã thương phẩm toàn cầu, hầu như không xài nên sử dụng nó) thành dạng richeditor giống như cái full description ở trên

  Bước 1: Đầu tiên chuyển GTIN sang dạng RichEditor
  Cái này có hướng dẫn ở bài trước rồi: Cấu hình và thiết lập nâng cao TinyMCE trong nopCommerce
  Mở file Administration\Views\Product\_CreateOrUpdate.Info.cshtml
  Tìm đoạn @Html.EditorFor(model => model.Gtin)
  Thay bằng: @Html.EditorFor(model => model.Gtin, "RichEditor")

  Bước 2: Sửa data type Gtin sang nvarchar(MAX)
  Mặc định Gtin chỉ lưu trữ dữ liệu kiểu nvarchar(400), nên cần chuyển sang nvarchar(MAX) và full-text specification sang yes để lưu nhiều dữ liệu hơn dạng html

  Chạy Microsoft SQL Server Management Studio, mở column Gtin trong table Product thay đổi nvarchar(400) thành nvarchar(MAX)
  upload_2016-1-31_23-8-31.png

  Bước 3: Sửa lại độ dài Gtin trong Model Nop.Data
  Do kiểu dữ liệu của Gtin được lưu trong Model nên cần sửa trong bản source một ít
  Tải bản source về, mở file Libraries\Nop.Data\Mapping\Catalog\ProductMap.cs
  Thay đổi 400 thành null
  Mã (Text):
  1. this.Property(p => p.Gtin).HasMaxLength(null);
  2.  
  Xong rebuild lại, vào chép file Nop.Data.dll trong thư mục Presentation\Nop.Web\bin vào thư mục bin của bản web

  Xong giờ chỉ test lại thôi
  Áp dụng với bài tab, kết quả đây:
  upload_2016-2-1_0-16-57.png

  Chúc các bạn thành công :D:D:cool:
   
  Sửa lần cuối: 1/2/16
  Đang tải...
  • ngày tạo

   An Nguyen 31/1/16
  • trả lời cuối

   An Nguyen 3/2/16
  • 990

   lượt xem

  • 2

   trả lời

  • 0

   lượt thích

 2. ehtmal

  ehtmal NopNew

  3/2/16
  #2
  Bây giờ mình muốn thay đổi TinyMCE thành CkEditor như nào nhỉ. Hoặc thêm một khai báo để sử dụng CkEditor riêng chẳng hạn. Bạn có hướng dẫn không
   
 3. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  3/2/16
  #3
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...