1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  14/10/14
  #1
  Đây chỉ là giải pháp tạm thời :).

  Về cơ bản, nó được xây dựng trên mô hình related products (sản phẩm liên quan).

  Ý tưởng ở đây là lấy các sản phẩm chưa public để hiển thị nhóm sản phẩm lên trang chủ, và mỗi nhóm có các sản phẩm liên quan.

  Vì vậy, bạn sẽ có nhiều nhóm giống như các trang category sản phẩm riêng biệt trên homepage.

  Tóm tắt gồm các bước sau:

  - Bước 1: Tạo một setting để lưu thông tin về bao nhiêu sản phẩm và sản phẩm nào sẽ hiện thị trên homepage.
  - Bước 2: Tạo một partial view sẽ tạo ra các danh mục riêng biệt trên homepage
  - Bước 3: Thêm partial view này ra homepage view.
  - Bước 4: Re-style (sửa lại) giao diện khu vực sản phẩm liên quan
  - Bước 5: Tạo một vài dữ liệu để kiểm tra :)

  Nguồn: ima9ines
   
  Sửa lần cuối: 12/1/16
  Đang tải...
  • ngày tạo

   An Nguyen 14/10/14
  • trả lời cuối

   KenMT 14/1/16
  • 1,172

   lượt xem

  • 14

   trả lời

  • 0

   lượt thích

 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  14/10/14
  #2
  Bước 1 Tạo setting

  - Vào Admin > Configuration > Settings > All Settings (Advanced)
  - Nhấn vào nút "+ Add new record"
  - Nhập các giá trị sau:
  + Setting name: "homepagesettings.groupids"
  + Value: nhập một vài id sản phẩm chưa publish (vd.: 55, 56) - cách bởi dấu phẩy
  + Store: chọn store ưa thích
   
  Sửa lần cuối: 12/1/16
 3. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  14/10/14
  #3
  Bước 2 Tạo partial view cho các nhóm danh mục tách riêng biệt

  - Tạo partial view "_SeparatedProductGroup.cshtml" đặt trong thư mục "Themes/DefaultClean/Views/Home"
  - Nhập đoạn mã bên dưới vào:

  PHP:
  1. @using Nop.Core.Domain.Catalog
  2. @using Nop.Core.Infrastructure
  3. @using Nop.Services.Catalog
  4. @using Nop.Services.Configuration
  5. @{
  6. var engineContext = EngineContext.Current;
  7. var settingService = engineContext.Resolve<ISettingService>();
  8. var productService = engineContext.Resolve<IProductService>();
  9.  
  10. var homepageGroups = Enumerable.Empty<Product>();
  11. var idsValue = settingService.GetSettingByKey<string>("homepagesettings.groupids");
  12. if (!string.IsNullOrEmpty(idsValue))
  13. {
  14. var idList = idsValue.Split(',');
  15. if (idList.Any())
  16. {
  17. homepageGroups = idList.Select(i => productService.GetProductById(Int32.Parse(i)));
  18. }
  19. }
  20. }
  21. @if (homepageGroups.Any())
  22. {
  23. <div class="homepage-product-categories">
  24. @foreach (var homepageGroup in homepageGroups)
  25. {
  26. <section class="homepage-product-category">
  27. <header>@homepageGroup.Name</header>
  28. @Html.Action("RelatedProducts", "Product", new { productId = homepageGroup.Id })
  29. </section>
  30. }
  31. </div>
  32. }
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
 4. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  14/10/14
  #4
  Bước 3 Thêm partial view nhóm danh mục tách biệt tới homepage view

  - Copy view "Home/Index.cshtml" vào thư mục "Themes/DefaultClean/Views/Home"
  - Thêm partial view vừa tạo vào:
  TRƯỚC

  PHP:
  1.  
  2. @{
  3.     Layout = "~/Views/Shared/_ColumnsThree.cshtml";
  4. }
  5. <div class="page home-page">
  6.     <div class="page-body">
  7.         @Html.Widget("home_page_top")
  8.         @Html.Action("TopicBlock", "Topic", new { systemName = "HomePageText" })
  9.         @Html.Action("HomepageCategories", "Catalog")
  10.         @Html.Action("HomepageProducts", "Product")
  11.         @Html.Action("HomepageBestSellers", "Product")
  12.         @Html.Action("HomePageNews", "News")
  13.         @Html.Action("HomePagePolls", "Poll")
  14.         @Html.Widget("home_page_bottom")
  15.     </div>
  16. </div>
  17.  
  SAU

  PHP:
  1. @{
  2.     Layout = "~/Views/Shared/_ColumnsThree.cshtml";
  3. }
  4. <div class="page home-page">
  5.     <div class="page-body">
  6.         @Html.Widget("home_page_top")
  7.         @Html.Action("TopicBlock", "Topic", new { systemName = "HomePageText" })
  8.         @Html.Action("HomepageCategories", "Catalog")
  9.         @Html.Action("HomepageProducts", "Product")
  10.         @Html.Action("HomepageBestSellers", "Product")
  11.         @Html.Action("HomePageNews", "News")
  12.         @Html.Action("HomePagePolls", "Poll")
  13.         @Html.Partial("_SeparatedProductGroup")
  14.         @Html.Widget("home_page_bottom")
  15.     </div>
  16. </div>
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
 5. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  14/10/14
  #5
  STEP 4 Sửa lại giao diện khu vực sản phẩm liên quan

  - Mở file "Themes/DefaultClean/Content/styles.css"
  - Thêm những dòng này vào cuối cùng.
  Mã (Text):
  1.  
  2. .homepage-product-category .related-products-grid.product-grid .title{
  3. display: none;
  4. }
   
  Sửa lần cuối: 12/1/16
 6. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  14/10/14
  #6
  STEP 5 Tạo dữ liệu mẫu

  - Vào Admin > Catalog > Products > Manage Products
  - Thêm 2 sản phẩm mới bỏ chọn thuộc tính "Published" (ex.: 2 sản phẩm mới có id: 55, 56)
  - Truy cập tab "Related products" trong mỗi sản phẩm(đã tạo ở trên), thêm vai sản phẩm liên quan
  - Vào Admin > Configuration > Settings > All Settings (Advanced)
  - cập nhật id sản phẩm vừa tạo "55, 56" vào ô value của "homepagesettings.groupids"
  - Cuối cùng, khởi động lại ứng dụng hoặc reset IIS có có hiệu lực

  Chúc mọi người thành công :)
   
  Sửa lần cuối: 12/1/16
 7. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  12/1/16
  #7
  update thêm hình
   
 8. KenMT

  KenMT NopActive

  13/1/16
  #8
  Em là em sộc thẳng vào controller viết hàm luôn :D
   
  1
  An Nguyen thích bài này.
  An Nguyen thích bài này
 9. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  13/1/16
  #9
  bạn chỉ mình làm được không, cái này áp dụng cho 3.4 đưa lên 3.7 k chạy
  bạn chắc chuyên về nop à
   
 10. KenMT

  KenMT NopActive

  13/1/16
  #10
  Có phải mục đích ở đây là tạo thêm 1 nhóm sản phẩm nữa hiển thị trên trang chủ như cái HomepageProducts ko ạ hay như thế nào ạ?
   
 11. KenMT

  KenMT NopActive

  13/1/16
  #11
  Hì dạ ko, em phọt phẹt thôi customize từ những cái đã có thôi :D
   
 12. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  13/1/16
  #12
  đúng rồi, giống như homepage product vậy, nhưng làm nhiều nhóm danh mục sản phẩm trên trang chủ
   
 13. KenMT

  KenMT NopActive

  13/1/16
  #13
 14. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  13/1/16
  #14
  cũng gần giốn như vậy, nhưng mỗi category gồm nhiều sản phẩm, giống như trang này nè
  https://www.lindadress.com/
   
 15. KenMT

  KenMT NopActive

  14/1/16
  #15
  1
  An Nguyen thích bài này.
  An Nguyen thích bài này
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...