1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Module Pagespeed sẽ giúp cải thiện độ trễ (latency) website bằng cách tối ưu các tài nguyên trên trang web, như thu nhỏ (minify) kích thước nội dung html, css và javascript.

  Bằng cách này chúng ta không cần phải quan tâm tới các công cụ hỗ trợ minify html, css hoặc javascript nữa. Pagespeed sẽ thay chúng ta làm tự động các công việc đó.

  upload_2018-9-20_17-45-16.
  Pagespeed có sẵn module mod-pagespeed cho Apache, nên chúng ta chỉ tải về và cài đặt là được.


  1. Tải và cài đặt mod pagespeed

  Vào trang https://www.modpagespeed.com/doc/download, tải bản stable mới nhất về server, ở đây server mình đang chạy là Ubuntu 64bit, chi tiết lệnh bên dưới

  upload_2018-9-20_17-6-35.

  Mã (Bash):
  1. sudo wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_amd64.deb
  Cài đặt package vừa tải về:
  Chạy lần lượt các lệnh sau
  Mã (Bash):
  1. sudo dpkg -i mod-pagespeed-stable_current_amd64.deb
  2. sudo apt-get -f install
  Sau khi cài đặt xong, restart lại Apache
  Mã (Bash):
  1. sudo service apache2 restart
  Mặc định chúng ta pagespeed được thiết lập tự động hết, chúng ta không cần phải làm gì cả, nhưng trong 1 số trường hợp bạn muốn tùy chỉnh thì hãy đọc tiếp phần bên dưới.


  2. Thiết lập pagespeed

  Sau khi cài đặt, mod-pagespeed sẽ tự động được bật trong apache với tùy chọn ModPagespeed on trong file /etc/apache2/mods-available/pagespeed.conf
  Mã (Apache configuration):
  1. <IfModule pagespeed_module>
  2.     # Turn on mod_pagespeed. To completely disable mod_pagespeed, you
  3.     # can set this to "off".
  4.     ModPagespeed on
  5.  
  Mặc định pagespeed sẽ được áp dụng lên toàn bộ server khi cài đặt, nếu muốn thiết lập riêng cho từng website bạn cần thêm vào file vitual host dạng như sau:

  Mã (Apache configuration):
  1. ModPagespeed On
  2. ModPagespeedInheritVHostConfig on
  3. ModPagespeedFileCachePath "/var/cache/mod_pagespeed/"
  4. ModPagespeedEnableFilters combine_css,combine_javascript
  5. # Direct Apache to send all HTML output to the mod_pagespeed
  6. # output handler.
  7. AddOutputFilterByType MOD_PAGESPEED_OUTPUT_FILTER text/html
  8.  
  9. NameVirtualHost *:80
  10. <VirtualHost *:80>
  11.   DocumentRoot /www/example1
  12.   ServerName www.example1.com
  13.   ModPagespeedMapRewriteDomain cdn.example1.com *example.com
  14. </VirtualHost>
  15.  
  16. <VirtualHost *:80>
  17.   DocumentRoot /www/example2
  18.   ServerName www.example2.org
  19.   ModPagespeedMapRewriteDomain cdn.example2.org *example.org
  20.   # Don't want combine_css here
  21.   ModPagespeedDisableFilters combine_css
  22. </VirtualHost>
  23.  
  24. <VirtualHost *:80>
  25.   DocumentRoot /www/example3
  26.   ServerName www.example3.org
  27.   # mod_pagespeed off for this virtual host
  28.   ModPagespeed Off
  29. </VirtualHost>
  Lưu ý: cần bật tùy chọn PreserveUrlRelativity với ModPagespeedPreserveUrlRelativity on để giữ URL sau khi tối ưu giống như ban đầu.


  3. Kiểm tra pagespeed đã hoạt động trên website của bạn

  Mở Chrome, nhấn F12, vào tab Network và refresh lại website của bạn, chọn mục đầu tiên ở cột Name bên trái để kiểm tra, thấy có dòng x-mod-pagespeed* như bên dưới là OK

  upload_2018-9-20_18-12-40.
   
  Sửa lần cuối: 23/9/18
  • ngày tạo

   An Nguyen 20/9/18
  • trả lời cuối

   An Nguyen 1/6/19
  • 484

   lượt xem

  • 1

   trả lời

  • 0

   lượt thích

 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Nếu vì một lý do nào đó các bạn muốn gỡ bỏ (uninstall) module pagespeed, thực hiện các bước sau

  1. Tắt mod pagespeed:
  Mã (Bash):
  1. a2dismod pagespeed

  2. Khởi động lại Apache:
  Mã (Bash):
  1. service apache2 restart

  3. Xóa gói cài đặt:
  Mã (Bash):
  1. apt remove mod-pagespeed-stable
  upload_2019-6-1_14-53-56.
   
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...