1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Tưởng tượng bạn đang quản lý một diễn đàn lớn có nhiều chuyên mục với rất nhiều chủ đề được tạo mỗi ngày.
  Vậy bạn phải làm thế nào để có thể ngăn người dùng tự trả lời vào chủ đề của họ với những nội dung làm mới chủ đề như nội dung "up".

  Với addon Up Thread này, cho phép bạn kích hoạt nút "Up" cho các chuyên mục bạn muốn và người dùng được phép sử dụng để up (làm mới) chủ đề thay vì tự trả lời vào chủ đề đó.

  Các tính năng của addon Up Thread:
  - Cho phép kích hoạt addon cho các chuyên mục chỉ định hoặc cho nhóm người dùng bạn muốn
  - Cho phép người dùng sử dụng nút Up để đưa chủ đề của họ lên đầu danh sách chủ đề (thread_list)
  - Xem đầy đủ các tính năng ở bên dưới
  Thay đổi quyền người dùng
  Do addon lưu bộ nhớ đệm (cache) để tiết kiệm tài nguyên server. Nên khi bạn thay đổi quyền và giới hạn người dùng, cần rebuild lại cache ở Tool > Rebuild Up Thread Cache


  Lời khuyên về hiệu suất
  Bạn nên kích hoạt cache cho XF để tối ưu hiệu suất addon.


  Tại sao nút "Up" không hiển thị?
  Bởi vì style của bạn có thể đã cũ, bạn cần kiểm tra xem template của bạn có giống như trong hình bên dưới không

  6-28-2012 4-48-36 PM. 6-28-2012 4-49-15 PM.

  Tùy chỉnh nút Up Thread
  7-24-2012 10-58-31 AM. 7-24-2012 10-57-29 AM. 7-24-2012 10-57-01 AM. 7-24-2012 10-56-43 AM. up_controls. admin_logs. account_info_individual. account_info_global. 3. 2. 1. 6-28-2012 4-14-46 PM. 6-28-2012 3-10-02 PM. 6-28-2012 3-09-41 PM. 6-28-2012 3-01-34 PM. 7-26-2012 11-13-29 PM. 7-24-2012 3-02-31 PM. 7-24-2012 11-24-04 AM. 7-24-2012 10-59-03 AM.

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 9/5/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...