1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  2/5/19
  #1
  RSS Feed Import là công cụ trên Xenforo hỗ trợ lấy bài viết (leech bài viết) từ địa chỉ RSS về trang web của bạn. Bạn có thể truy cập công cụ tại địa chỉ /admin.php?feeds/ trong AdminCP.

  upload_2019-5-2_19-57-36.

  Addon RSS Feed Filter cung cấp thêm nhiều bộ lọc bạn muốn áp dụng khi leech bài viết về

  Các bộ lọc được bổ sung thêm gồm:
  • Filter keywords: Lọc các bài viết muốn import khi có một trong các từ khóa bạn qui định, phân cách bởi dấu phẩy
  • Remove images: Tùy chọn xóa mọi ảnh khỏi các bài viết được leech về
  • All posts in same thread: Các bài viết leech về đặt trong cùng 1 thread
  • Thread ID: Chỉ định ID của thread muốn chứa các bài viết leech về
  • Post limit: Nhập số lượng bài viết tối đa muốn leech về, để 0 để không giới hạn
  filters.

  Download addon RSS Feed Filter ở file đính kèm bên dưới
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 2/5/19
Đang tải...