1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  26/1/16
  #1
  nopCommerce hỗ trợ nhiều payment (thanh toán) như Credit Card (thẻ tín dụng), Paypal,...Trong bài viết này ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng.

  Các cách thức giao địch được hỗ trợ trong các phương thức thanh toán như bên dưới: 199.
   
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...