1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  [Nopviet] Live date & time widget 1.0addon Xenforo cho phép các bạn tạo widget hiển thị ngày và giờ theo thời gian thực (realtime) trên addon Widget Framework

  Yêu cầu: Widget Framework

  Demo trên trang https://nopviet.com/f/
  upload_2019-4-14_22-37-29.

  Sau khi cài đặt addon, bạn có thể tạo 1 widget [Nopviet] Live date & time trong Widget Framework
  upload_2019-4-14_22-43-10.

  Tải về addon [Nopviet] Live date & time widget 1.0 ở file đính kèm bên dưới
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 15/4/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...