1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  29/5/19
  #1
  Như vậy là sau một thời gian dài, nopCommerce 4.20 chính thức ra mắt với khả năng hỗ trợ Linux, Docker. Ngoài ra còn tối ưu tốc độ theo công cụ Google PageSpeed Insights.

  Ngoài ra còn cập nhật ASP.NET Core 2.2 và EF Core 2.2  Hỗ trợ Linux và Docker
  nopCommerce 4.20 chính thức hỗ trợ cài đặt trên Linux hoặc Docker
  nopcommerce4.2.


  Cải tiến hiệu suất
  nopCommerce 4.20 chạy nhanh hơn và ổn định hơn, kể cả khi có tới hàng trăm sản phẩm trong wish list hoặc giỏ hàng. Ngoài ra có 1 tùy chọn sử dụng HTML minify trong Config.

  Kết quả theo công cụ Google Page Speed ở nopCommerce 4.20 với mobile là 99/100desktop là 100/100. Quá tuyệt vời phải không mọi người
  pagespeed.


  Cải tiến giao diện UI/UX trong trang admin
  Thiết kế trang admin mới thân thiện hơn, dễ dữ dụng hơn với các tab được bỏ và thay thể bởi các đầu mục panel có thể mở ra thu lại. nopCommerce 4.20 đã chuyển sang sử dụng thư viện DataTables thay cho Kendo UI Grid đã lỗi thời.
  admin.


  Cài đặt/gỡ bỏ nhiều plugin cùng lúc
  Ở các phiên bản trước, chúng ta đã có thể cài đặt plugin hoặc theme trực tiếp bằng cách upload trong trang Admin. Trong nopComemrce 4.20 đã hỗ trợ cài đặt hoặc gỡ bỏ nhiều plugin cùng lúc. Các plugin đã gỡ bỏ sẽ không được load trong bộ nhớ giúp có hiệu suất tốt hơn.
  upload_2019-5-30_8-27-11.


  Cập nhật các thay đổi về GDPR
  GDPR (General Data Protection Regulation)
  là những quy định chung nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng trên web

  nopCommerce 4.20 cung cấp 1 tính năng tự động cho phép cung cấp cho khách hàng thông tin về những thay đổi đối với hồ sơ của họ.


  Nhiều thay đổi khác gồm:
  Download nopCommerce 4.20 tại đây:
  https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/releases/

  Chúc các bạn thành công :)
   
  Sửa lần cuối: 1/6/19
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...