1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  29/12/16
  #1
  Thiết kế mới trang Admin
  0002402_900.

  Video tổng quan về giao diện Admin mới
  Trang admin giờ được làm mới, hỗ trợ responsive (thích ứng mọi kích cỡ màn hình), menu nằm bên trái nhìn chuyên nghiệp hơn.
  upload_2016-12-29_21-0-44.
  Bổ sung khung Search hỗ trợ tìm kiếm tức thời các mục trong menu.
  upload_2016-12-29_21-1-24.
  Trang thống kê (dashboard) được thiết kế lại nhìn mượt mà hơn, thể hiện các báo cáo thống kê trực quan hơn.
  14.1.
  Trang chi tiết sản phẩm giờ gọn gàng hơn với 2 chế độ Basic Advanced. Ở chế độ Advanced thể hiện tất cả mục cài đặt như ở phiên bản cũ. Chế độ Basic chỉ hiện những mục phổ biến (hoặc bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa những mục này)

  Nhờ 2 chế độ này mà bạn có thể loại bỏ bớt các mục ít sử dụng như shipping, tier price, tax,... khi quản lý sản phẩm.
  2016-12-29_222131.
  Cải tiến Administration
  1. Có thể truy cập nhanh trang chỉnh sửa product, category, manufacture, vendor, topic, blog, news ngay với "Manage this page"

  Bây giờ ta có thể truy cập nhanh trang chỉnh sửa product, category, manufacture, vendor, topic, blog, và news trong trang admin với link "Manage this page" nằm trên đầu website. Một cải tiến nhỏ nhưng rất hữu dụng.
  upload_2016-12-29_22-51-18.
  2. Ngoài sản phẩm, giờ đây đã có thể publish/unpublish (đăng/không đăng) các topic.
  upload_2016-12-29_22-54-35.
  3. Cho phép lọc category và manufacturer theo store, nếu bạn xài nhiều store có thể quan tâm đến tính năng này.

  4. Hỗ trợ export và import các thuộc tính sản phẩm (product attributes) - Excel
  Thuộc tính sản phẩm chỉ có thể export nếu để ở chế độ Advanced hoặc đã thêm tab product attributes trong chế độ Basic
  upload_2016-12-29_23-6-21.
  upload_2016-12-29_23-8-16.

  5. Hiện cảnh cảnh khi đang chỉnh sửa và lưu sản phẩm nếu số lượng hàng trong kho đã thay đổi

  Khi sản phẩm đó được mua dẫn đến số lượng hàng thay đổi, cùng lúc với việc đang chỉnh sửa và lưu sản phẩm đó, thì một cảnh cáo sẽ xuất hiện nói rằng thông tin sản phẩm chưa được lưu, việc này để đề phòng trường hợp sai số lượng hàng tồn trong kho được lưu lại trong database.
  upload_2016-12-29_23-14-17.
  Vì vậy hãy cẩn thận khi những thay đổi sản phẩm của bạn trước khi được lưu sẽ mất đi nếu xuất hiện cảnh cáo trên, nên tốt nhất hãy lưu lại nhưng tin sản phẩm lại nhé.​

  6. Thay dổi cách tìm setting và string resource (chuỗi ngôn ngữ)
  Tuy nhiên mình thấy đây là một cải lùi, tuy dễ nhìn hơn nhưng không lọc tìm kiếm như trước được như search với tùy chọn Is equal to hoặc starts with
  29.
  7. Cho phép khi xin đăng ký tài khoản vendor (nhà cung cấp) có thể tự nhập giới thiệu vắn tắt và upload logo.
  22.
  upload_2016-12-30_0-7-58.
  8. Cho phép vendor quản lý thông tin của họ trong trang tài khoản
  upload_2016-12-30_0-6-14.
  9. Hỗ trợ PayPal Direct cho partial refund (hoàn trả 1 phần)
  Đôi khi khách hàng muốn trả lại 1 phần của sản phẩm đã mua, họ quên mã giảm giá, hoặc giá đã thay đổi ở thời điểm hiện tại,... Việc xử lý việc trả lại tiền này khá rắc rối và mất thời gian.
  Tuy nhiên nếu bạn đang sử dụng nopCommerce với PayPal Direct, sẽ giúp bạn xử lý các trường hợp như thế này.

  Paypal Direct
  cho phép khách hàng thanh toán qua thẻ tín dụng (credit card) trực tiếp trên cửa hàng của bạn. Điều này thực hiện bằng cách truy cập trang web PayPal và đưa ra partial refund (khoản hoàn trả 1 phần) và cập nhập trong đơn hàng của khách hàng thủ công.
  upload_2016-12-30_0-23-13.
  10. Bổ sung message token trong trang social network
  Tại Configuration > Settings > General settings, có 4 message token gồm
  %Facebook.URL%
  %Twitter.URL%
  %YouTube.URL%
  %GooglePlus.URL%
  Mỗi token sẽ được thay bằng link tới mạng xã hội để dễ dàng chia sẻ. Ngoài ra bạn có thể thêm các message token khác. Đối với nhà phát triển, có 2 event cần biết là AdditionTokensAddedEvent CampaignAdditionTokensAddedEvent.

  11. Thêm model và view riêng cho social link (trước đặt ở footer) để có thể đặt bất cứ đâu trong trang web.
  Ví dụ muốn đặt social link trên header, chỉ cần thêm đoạn code này vào header view
  Mã (Text):
  1. @Html.Action("Social", "Common")
  12. Thiết lập sitemap trong trang admin
  Cho phép thiết lập tùy chỉnh sitemap bao gồm categories, manufacturers, và products . Nằm ở Configuration > Settings > General settings
  upload_2016-12-30_8-25-58.

  13. Thêm thông tin mô tả cho plugin
  upload_2016-12-30_8-27-38.
  Cải tiến cài đặt Maintenance (bảo trì)
  1. Tạo backup database trực tiếp trong trang admin

  Trong System > Maintenance giờ đây có thêm mục Database backups, bạn có thể backup restore database ngay trong trang admin, bạn cũng có thể download chúng về, những file backup này được lưu trên file system.
  upload_2016-12-30_8-33-54.

  2. Thêm IP address trong nhật ký hoạt động (activity log)
  Bổ sung thêm cột IP address cho các hoạt động của khách, mục đích để dễ dàng nhận biết spam và có thể block ip đó lại
  upload_2016-12-30_8-37-12.
  Cải thiện trải nghiệm mua sắm và thanh toán (checkout)
  1. Specification attribute "Color square" cho phép sử dụng để lọc sản phẩm
  Specification attribute (thuộc tính kỹ thuật) thêm kiểu color square (màu hình vuông hoặc hộp màu) để lọc sản phẩm. Ví dụ trong trang category giày dép, bạn muốn lọc những sản phẩm theo màu xanh, đỏ hoặc xám.
  upload_2017-1-2_11-36-48.
  Dĩ nhiên cũng có thể thiết lập nhiều "hộp màu" cho 1 sản phẩm, ví dụ thiết lập 3 màu: red, grey và blue khi truy cập danh mục Shoes
  upload_2016-12-30_11-5-29.

  2. Product attribute sử dụng Image square
  Image square (ảnh nhỏ) tương tự như color square. Ví dụ một sản phẩm giày có nhiều kiểu họa tiết khác nhau, bây giờ bạn có thể đặt mua với tùy chọn kiểu họa tiết nào, và cũng có thể xem trước hình ảnh đó.

  upload_2016-12-30_12-46-56.

  3. Sử dụng đồng thời nhiều giảm giá cùng loại (cộng dồn giảm giá)
  Bây giờ có thể sử dụng cùng lúc nhiều giảm giá (discount) cùng loại để cộng dồn.

  Ví dụ chủ cửa hàng thiết lập giảm giá 20% tổng đơn hàng cho nhóm khách hàng yêu thích (tùy chỉnh trong role), và giảm giá 20% cho ngày Black Friday.

  Cần thiết lập tùy chọn Cumulative with other discounts trên cả 2 giảm giá, mặc định thì cộng dồn giảm giá được thiết lập sẵn cho những giảm giá khác loại. Nên chỉ sử dụng khi bạn muốn cộng dồn các giảm giá cùng loại với nhau.

  1.
  4. Trang catalog thêm tùy chọn sắp xếp vị trí sort by
  Ở nopComemerce 3.8 đã cho phép thay đổi vị trí sort by ở trang catalog ngay trong trang Admin

  11.1.
  5. Review (đánh giá) sản phẩm
  Bổ sung tính năng lọc review dựa trên store, và khách hàng giờ có một mục "Đánh giá sản phẩm của bạn" ở trang tài khoản cá nhân.

  6. Tạo hóa đơn khách hàng theo ngôn ngữ
  Nếu trang web hố trợ nhiều ngôn ngữ, thì bạn có thể chọn ngôn ngữ thể hiện trên hóa đơn pdf khi được tạo, tùy vào ngôn ngữ trang web đang lựa chọn hiện tại, hỗ trợ cả RTL.

  7. Hỗ trợ reCAPTCHA version 2.0

  upload_2016-12-30_13-19-33.
  upload_2016-12-30_13-20-1.

  8. Forum (diễn đàn)
  Đã hỗ trợ bình chọn (vote) bài viết, giống trên http://nopcommerce.com/, và hỗ trợ giao diện responsive.

  upload_2016-12-30_13-21-48.

  9. Thêm thuộc tính điều kiện thanh toán (checkout)
  Checkout attribute (thuộc tính thanh toán)
  Ví dụ khách hàng muốn lựa chọn thời gian giao hàng trong quá trình thanh toán (không phải tất cả khách hàng đều muốn chọn lựa thời gian thanh toán), trong store tạo 2 thuộc tính thanh toán gồm:
  - Preferred Delivery Time (có chọn thời gian thanh toán hay không?) với 2 tùy chọn Yes hoặc No
  - Nếu chọn Yes, thuộc tính thanh toán
  Delivery Time (các mốc thời gian thanh toán) sẽ xuất hiện hiển thị danh sách các mốc thời gian muốn thanh toán.
  6.
  Có nghĩa là thuộc tính thứ 2 chỉ xuất hiện nếu thuộc tính thứ 1 thỏa điều kiện (chọn Yes)
  8.

  10. Hỗ trợ instore pickup (nhận tại cửa hàng) tốt hơn. Cho phép chọn địa điểm cửa hàng

  Tính năng này thích hợp cho trang cửa hàng có nhiều địa điểm bán hàng ở nhiều nơi hoặc nhiều địa phương. Bây giờ ta có thể thêm nhiều địa điểm bán hàng và hiển thị trên Google Maps.

  Trong quá trình thanh toán, khách hàng có thể chọn địa điểm cửa hàng phù hợp hoặc gần vị trí nơi ở để dễ dàng mua hàng.
  upload_2016-12-30_23-16-29.
  Để thiết lập địa điểm các cửa hàng trên Google Maps
  - Kích hoạt plugin Pickup points (mặc định đã được cài đặt và kích hoạt nên bạn không cần phải làm nữa)
  - Truy cập setting Configuration > Shipping > Pickup points, mặc định có 1 địa điểm, giờ nhấn vào Add a new pickup point để tạo địa điểm cửa hàng thứ 2, điền đầy đủ thông tin địa chỉ, phí,...​
  upload_2016-12-30_23-31-54.
  - Tiếp theo kích hoạt mục Pick up in store trong Settings > Shipping Settings, điều này cho phép khách hàng thấy tùy chọn địa điểm cửa hàng khi thanh toán.
  - Trong trang Shipping Settings chuyển về chế độ Advanced. Chọn mục Display pickup points on the map và sau đó nhập Google Maps API key vào​
  upload_2016-12-30_23-31-9.
  Nếu bật tùy chọn Ship to the same address trong Shipping Settings, thì khi trong bước thanh toán khách hàng sẽ được bỏ qua bước chọn địa điểm cửa hàng (xem giải thích phần dưới).
  11. Tùy chọn Ship to the same address trong quá trình thanh toán (mặc định tắt)
  Nếu sử dụng địa chỉ thanh toán và vận chuyển giống nhau, thì khách hàng có thể sử dụng tùy chọn sử dụng vận chuyển giống với địa chỉ thanh toán, mục Ship to the same address trong Shipping Settings.

  upload_2017-1-2_9-22-35.

  12. Sử dụng Ajax để ước tính chi phí vận chuyển (không tải lại toàn bộ trang)


  Tối ưu hiệu suất
  1. Cache nhanh hơn nhiều
  Tưởng tượng có có 100 người truy cập trang sản phẩm cùng lúc, khi 1 người xem 1 trang sản phẩm, tức là hình ảnh sản phẩm đó phải được tải về, và 99 người khác dù đang xem sản phẩm nào đều phải đợi trang web để trả về hình sản sản phẩm cho người đầu tiên trước. Mỗi hình ảnh tải về đều phải đợi những hình ảnh yêu cầu trước đó tải xong. Còn bây giờ việc đợi này chỉ trong chốc lát khi ảnh sản phẩm được yêu cầu lần đầu tiên (khi đó ảnh thumb sẽ được tạo).

  2. Hỗ trợ async trong javascript
  Thuộc tính async có thể cải thiện tốc độ render trang web, trình duyệt không phải đợi file script được tải về trước khi thực thi, nhưng nó vẫn tiếp tục phân tích document cho đến khi file được tải về hết.

  Chú ý rằng async cần sử dụng cẩn thận, mặc dù nó có thể cải thiện tốc độ render trang web một ít, nhưng nó có thể có thể gây ra nhiều vấn đề nếu không sử dụng đúng cách. Quy tắc chung là bạn chỉ có thể sử dụng async trong trường hợp file javascript của bạn không phụ thuộc vào bất kỳ file script nào khác và cũng không có file script khác phụ thuộc vào script của bạn.

  HẾT!
   
  Sửa lần cuối: 2/1/17
  • ngày tạo

   An Nguyen 29/12/16
  • trả lời cuối

   Do Minh Phuoc 19/11/17
  • 4,269

   lượt xem

  • 14

   trả lời

  • 0

   lượt thích

  Đang tải...
 2. Hay quá! Đang tính nâng cấp nên phiên bản 3.8 mà chưa biết cách
   
 3. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  23/1/17
  #3
 4. Xuan Thanh

  Xuan Thanh Gà con

  9/3/17
  #4
 5. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  9/3/17
  #5
  chỉnh gì vậy bạn
   
 6. Xuan Thanh

  Xuan Thanh Gà con

  9/3/17
  #6
  mình muốn đổi cái theme khác á bạn. mình copy theme mới vào rồi mà vẫn không được
   
 7. Xuan Thanh

  Xuan Thanh Gà con

  9/3/17
  #7
  nó cứ bị lỗi này hoài nè bạn.hicc
  upload_2017-3-9_22-29-4.
   
 8. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  10/3/17
  #8
  cái theme của bạn không tương thích với cái nop mới, chỉnh lại dòng lỗi đó là ok
   
 9. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  10/3/17
  #9
 10. mình chỉnh lại rồi. mà cứ bỏ theme mới vào là bị vậy hà bạn.sao kì quá
  upload_2017-3-10_15-14-50.
   
 11. làm thế nào để tạo color square và image square vậy a?
   
 12. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  4/5/17
  #12
  trong thuộc tính kỹ thuật (specification attribute) đó em.
   
 13. Ad giúp mình với. mình vừa up web lên phiên bản 3.9, nhưng phần dặt hàng bị lỗi; ad vào trang vinarobo.vn test thử nhé.
   
 14. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  26/6/17
  #14
  đặt hàng ok
  upload_2017-6-26_13-54-18.
   
 15. lâu rồi không vào NopViet, nay vào và lướt qua 1 vòng thấy mọi người nhộn nhịp quá, cố lên các bạn ơi
   
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...