1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  12/7/19
  #1
  Addon này cho phép bạn thiết lập giới hạn đăng bài trong khoảng thời gian nhất định, bạn cũng có thể không cho thành viên đăng nội dung nếu có chứa các chữ hoặc trang web,...

  Ngoài ra bạn có thể thiết đặt giới hạn dựa trên nhóm người dùng, số bài viết hoặc số ngày tham gia diễn đàn.

  options (2).


  Khi người dùng đạt tới giới hạn cho phép đăng bài, nếu tiếp tục đăng bài người dùng sẽ nhận 1 lỗi cùng nguyên do trong XF errorOverlay
  posting.

  Bạn có thể thiết lập nhóm người dùng không ảnh hưởng bởi giới hạn này trong permission
  perms (1).


  Download addon New User Post Restrictions cho Xenforo ở file đính kèm bên dưới

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...