1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  6/7/19
  #1
  Addon này cho phép người dùng đặt trạng thái chủ đề khi đã kết thúc (hay hoàn tất), với prefix (tiền tố) done hoặc resolved được thêm vào.

  Để sử dụng tính năng này, người quản trị cần thiết lập quyền cho user group (nhóm người dùng) để có thể sử dụng.

  Sau đó chủ đề được đánh dấu hoàn tất, chủ đề đó được khóa lại (không cho phép trả lời nữa).
  Các chủ đề hoàn tất (thread done) với dấu tích màu xanh
  done-icon.

  Lọc các chủ đề đã kết thúc (done)
  filtering-options.
  upload_2019-7-6_21-59-23.

  Phần thiết lập addon
  options.
  Các tùy chọn cho phép tự động đóng hoặc ẩn các chủ đề đã hoàn tất.


  Trang thiết lập forum node
  Cho phép chọn tiền tố đánh dấu chủ đề hoàn tất
  forum.


  Người dùng có quyền có thể đánh dấu chủ đề hoàn tất ở mục Mark done khi xem một chủ đề, sau đó xác nhận lại việc đánh dấu. Sau khi đánh dấu, chủ đề sẽ được gán prefix hoàn tất và chủ đề bị khóa lại
  Screen Shot 2016-01-09 at 2.45.40 AM.

  thread-mark-as-done (1).

  Ở đây sử dụng prefix "Implemented"

  upload_2019-7-6_22-8-4.


  Bạn cũng có thể hoàn tác lại quá trình này bằng cách nhấn vào "Mark Not done"
  thread-mark-as-not-done.
  Screen Shot 2016-01-09 at 2.47.06 AM.


  Download addon Mark Threads Done cho Xenforo ở file đính kèm bên dưới

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 8/7/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...