1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Mã nguồn nopCommerce chính thức chuyển về Github. Do Codeplex khá chậm và đã từ lâu Microsoft không còn cập nhật thậm chỉ các dự án mã nguồn mở của Microsoft cũng đặt trên Github .

  Mọi người có thể truy cập tại địa chỉ:
  https://github.com/nopSolutions/nopCommerce
  github.
   
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...