1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  18/1/16
  #1
  Mã nguồn nopCommerce chính thức chuyển về Github. Do Codeplex khá chậm và đã từ lâu Microsoft không còn cập nhật thậm chỉ các dự án mã nguồn mở của Microsoft cũng đặt trên Github .

  Mọi người có thể truy cập tại địa chỉ:
  https://github.com/nopSolutions/nopCommerce
  github.
   
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...