1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  8/7/19
  #1
  Addon này cho phép bạn tạo chủ đề và đăng bài như người dùng khác (mạo danh người khác - post as user). Bạn chỉ cần nhập tên người dùng muốn mạo danh
  Bạn có thể đăng bài như người dùng khác khi trả lời bài viết (cả ở quick reply và full reply) và khi tạo chủ đề mới.
  Screen Shot 2016-11-28 at 21.54.10.
  Screen Shot 2016-11-28 at 21.56.16. Screen Shot 2016-11-28 at 21.54.32. Screen Shot 2016-11-28 at 21.54.15. Screen Shot 2016-11-28 at 21.53.56. Screen Shot 2016-11-28 at 21.53.45.

  Bạn có thể kiểm soát quyền ai được phép mạo danh người khác, và ai không thể bị mạo danh trong User Group
  upload_2019-7-8_15-19-38.

  Bạn có thể xem lại nhật ký việc mạo danh người khác ở mục Moderator Log trong trang AdminCP

  Download addon Impersonate User cho Xenforo ở file đính kèm bên dưới

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...