1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  12/3/19
  #1
  Thiết lập cache giúp tiết kiệm thời gian xử lý website (client) và giảm các truy vấn database (server).

  Các thiết lập cache cho Xenforo nằm trong file library/config.php

  Xenforo có hỗ trợ cache front-end hoặc back-end.


  Cache front-end

  Cache front-end dễ dàng thiết lập bằng cách thêm các đoạn code sau vào file library/config.php
  PHP:
  1. $config['cache']['enabled'] = true;
  2. $config['cache']['frontend'] = 'Core';
  3. $config['cache']['frontendOptions']['cache_id_prefix'] = 'xf_';
  Bạn có thể thay đổi giá trị cache_id_prefix cho phù hợp với nhu cầu riêng
  Nếu bạn muốn đọc và ghi lại các session vào cache thì thêm đoạn sau vào file library/config.php
  PHP:
  1. $config['cache']['cacheSessions'] = true;
  Lưu ý: Khi sử dụng cache để lưu giữ các session phải đảm bảo có đủ dung lượng để lưu trữ, nếu không việc đăng nhập của user sẽ không ổn định và không nên dùng chức năng này nếu sử dụng cache APC ở Back-end.


  Cache Back-end

  Cache Back-end trong Xenforo gồm 3 kiểu, cách thiết lập xem tiếp bên dưới.


  File back-end
  Loại cache back-end đơn giản nhất là lưu dữ liệu cache vào folder tạm trên server

  Chỉ cần thêm thiết sau vào file config.php
  PHP:
  1. $config['cache']['backend'] = 'File';

  APC Back-end
  Sử dụng APC cache nếu server của bạn đã cài APC (Alternative PHP Cache)

  Lưu ý một vài phiên bản của APC có thể hoạt động không ổn định, vì vậy khi kích hoạt APC để cache dữ liệu, bạn nên theo dõi máy chủ một thời gian để đảm bảo rằng nó hoạt động ổn định.

  Thêm thiết lập sau vào file config.php
  PHP:
  1. $config['cache']['backend'] = 'Apc';

  Memcached Back-end
  Memcached là phương pháp kỹ thuật tốt nhất để áp dụng cho dữ liệu, cache được lưu trữ trên RAM của server.

  Thiết lập bằng cách thêm đoạn code sau vào file config.php
  PHP:
  1. $config['cache']['backend'] = 'Memcached';
  2. $config['cache']['backendOptions'] = array(
  3.     'compression' => false,
  4.     'servers' => array(
  5.         array(
  6.             // IP của memcached server
  7.             'host' => 'localhost',
  8.  
  9.             // port của memcached, bên dưới là port mặc định
  10.             'port' => 11211,
  11.         )
  12.     )
  13. );
  Cuối cùng các bạn vẫn cần theo dõi website 1 thời gian để đảm bảo rằng các thiết lập cache Xenforo của bạn hoạt động mượt mà.

  Chúc các bạn thành công
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 13/3/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...