1. Kem_Tun_28

  Kem_Tun_28 Gà tre

  B1: Zô Nop.Web > Model > Common > ContactUsModel.cs thêm vào:

  public string PhoneNB { get; set; }

  B2: Zô Nop.Web > Controller > CommonController tìm public ActionResult ContactUsSend(...) :

  -Tìm if (ModelState.IsValid){...} thêm vào dòng:
  string phonenb = model.PhoneNB;

  -Tìm body = string.Format("<strong>From</strong>: {0} - {1}<br /><br />{2}",
  Server.HtmlEncode(fullName),
  Server.HtmlEncode(email), body);

  đổi thành:
  body = string.Format("<strong>From</strong>: {0} - {1} - {2}<br /><br />{3}",
  Server.HtmlEncode(fullName),

  Server.HtmlEncode(phonenb),
  Server.HtmlEncode(email), body);

  B5: Rebuil lại Nop.Web

  B4: Zô ContactUs.cshtml trong Views và thêm vào dòng:

  <div class="inputs">
  Phone Number:
  <div class="input-box">
  @Html.TextBoxFor(model => model.PhoneNB, new { @class = "phonenb", placeholder ="Nhập số ĐT" })
  </div>
  @Html.ValidationMessageFor(model => model.PhoneNB)
  </div>

  Xong, giờ đã có thêm trường Phone Number trong ContactUs(), các bạn có thể nhập thông tin và kiểm tra trong Message Queue
   
  1
  An Nguyen thích bài này.
  An Nguyen thích bài này
  • ngày tạo

   Kem_Tun_28 28/10/14
  • trả lời cuối

   Hải Quân 13/1/15
  • 1,579

   lượt xem

  • 4

   trả lời

  • 1

   lượt thích

  Đang tải...
 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  thôi vào sửa trực tiếp trong Admin topic lun cho lẹ
   
 3. Kem_Tun_28

  Kem_Tun_28 Gà tre

  Sao lại trong topic ạ? Thêm Phone vào trong Form liên hệ mà anh?
   
 4. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  à anh thấy rồi, nhầm.
   
 5. Hải Quân

  Hải Quân Nổi tiếng

  Copy phần Model, Control như Kem_Tun_28 hướng dẫn và viết thành Plugin đi. Nâng cấp sau này dễ dàng hơn.
   
  1
  An Nguyen thích bài này.
  An Nguyen thích bài này
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...