1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  31/8/18
  #1
  API (Application Programming Interface) - giao diện lập trình ứng dụng, giúp truy xuất các thông tin Xenforo thông qua API. Để hiểu rõ hơn các bạn tìm hiểu qua Google nhé.

  Hướng dẫn sử dụng XenAPI

  1. Tải XenAPI về tại https://github.com/Contex/XenAPI

  2. Giải nén và chép file api.php vào folder root của website cài đặt Xenforo

  3. Tạo API KEY bằng các công cụ online, ví dụ http://www.miraclesalad.com/webtools/md5.php

  4. Mở file api.php và sửa đoạn REPLACE_THIS_WITH_AN_API_KEY bằng API KEY vừa tạo ở bước trên

  5. Tạo mã hash x
  - Khởi chạy URL như bên dưới để xác thực lấy mã hash tài khoản
  https://nopviet.com/api.php?action=authenticate&username=name&password=pass

  - Nếu username hoặc password sai sẽ trả về lỗi
  {"error":5,"message":"Authentication error: Invalid username or password!"}

  - Nếu đúng sẽ trả về mã hash, sử dụng mã hash này thực hiện các action khác
  {"hash":"x"}

  Tài liệu các action có thể sử dụng với XenAPI ở đây: https://github.com/Contex/XenAPI/wiki/REST-API-Actions


  Một vài ví dụ

  1. Lấy 5 thread cuối kèm theo nội dung của 10 post (tối đa) trong mỗi thread đó ở node_id = 4
  Mã (Text):
  1. api.php?action=getThreads&hash=API_KEY&node_id=4&order_by=post_date&order=desc&limit=5&grab_content&content_limit=10
  Trong đó:
  - node_id=4: lấy các thread trong node có id bằng 4
  - order_by=post_day: sắp xếp theo ngày đăng
  - order=desc: thứ tự lấy giảm dần
  - limit=5: giới hạn lấy tối đa 5 thread
  - grab_content: lấy nội dung post trong thread
  - content_limit=10: giới hạn lấy tối đa 10 bài post đầu trong thread.

  2.
   
  Sửa lần cuối: 31/8/18
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...