Template Errors: PAGE_CONTAINER

 1. htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/nopviet/library/XenForo/Template/Abstract.php(279) : eval()'d code, line 2338:
  2337: {
  2338: $__compilerVar175 .= '<a href="' . htmlspecialchars($xenOptions['privacyPolicyUrl'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '">' . 'Privacy Policy' . '</a>';
  2339: }
  

Hướng dẫn nâng cấp Xenforo 2 bằng với chỉ 1 dòng lệnh CLI

Thảo luận trong 'Xenforo' bắt đầu bởi An Nguyen, 11/11/17.

 1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Staff Member

  Bài viết:
  420
  Điểm:
  28
  Nơi ở:
  Biên Hòa
  Trang chủ:
  Phần này mình chỉ hướng dẫn cách nâng cấp từ xenforo 1.x lên xenforo 2 thông qua dòng lệnh CLI

  1. Đầu tiên, tải về Xenforo 2, search google nhé
  2. Giải nén file vừa tải về, sau đó chép tất cả file trong folder upload giải nén lúc nãy vào folder source xenforo 1.x (ví dụ là folder là mywebsite)
  3. Đổi tên file config.php.default trong mywebsite/src/ thành config.php, sau đó chỉnh sửa cho đúng với thiết lập mysql của bạn
  Mã:
  <?php
  
  $config['db']['host'] = 'localhost';
  $config['db']['port'] = 3306;
  $config['db']['username'] = 'root';
  $config['db']['password'] = '12345';
  $config['db']['dbname'] = 'xenforo2';
  $config['db']['socket'] = null;
  3. Trỏ dòng lệnh về folder mywebsite và chạy dòng lệnh php cmd.php xf:upgrade
  4. Ở lời nhắc "Are you sure you want to continue with the upgrade? [y/n]", nhập Y để bắt đầu nâng cấp lên Xenforo 2.
  Mã:
  an@dmdc:/var/www/beta.nopviet$ php cmd.php xf:upgrade
  Current version: 1051570
  Upgrade target: 2000051 (2.0.0 Release Candidate 1)
  Are you sure you want to continue with the upgrade? [y/n] y
  
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 1... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 2... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 3... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 4... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 5... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 6... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 7... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 8... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 9... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 10... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 11... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 12... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 13... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 14... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 15... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 16... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 17... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 18... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 19... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 20... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 21... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 22... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 23... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 24... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 25... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 26... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 27... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 28... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 29... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 30... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 31... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 32... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 33... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 34... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 35... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 36... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 37... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 38... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 39... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 40... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 41... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 42... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 43... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 44... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 45... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 46... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 47... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 48... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 49... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 50... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 51... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 52... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Alpha, step 53... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Beta 2, step 1... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Beta 2, step 2... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Beta 3, step 1... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Beta 4, step 1... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Beta 4, step 2... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Beta 6, step 1... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Beta 6, step 2... done.
  Running upgrade to 2.0.0 Beta 7, step 1... done.
  Importing... Master data (Phrases)
  Importing... Master data (Phrases: 8.2%)
  Importing... Master data (Phrases: 17.3%)
  Importing... Master data (Phrases: 26.5%)
  Importing... Master data (Phrases: 33.5%)
  Importing... Master data (Phrases: 40.2%)
  Importing... Master data (Phrases: 46.9%)
  Importing... Master data (Phrases: 52.4%)
  Importing... Master data (Phrases: 57.4%)
  Importing... Master data (Phrases: 61.6%)
  Importing... Master data (Phrases: 68.1%)
  Importing... Master data (Phrases: 73.0%)
  Importing... Master data (Phrases: 78.1%)
  Importing... Master data (Phrases: 82.2%)
  Importing... Master data (Phrases: 86.3%)
  Importing... Master data (Phrases: 91.0%)
  Importing... Master data (Phrases: 94.6%)
  Importing... Master data (Phrases: 99.4%)
  Importing... Master data (Templates)
  Importing... Master data (Templates: 7.0%)
  Importing... Master data (Templates: 29.9%)
  Importing... Master data (Templates: 45.7%)
  Importing... Master data (Templates: 60.6%)
  Importing... Master data (Templates: 78.8%)
  Rebuilding... Phrases .
  Rebuilding... Phrases . .
  Rebuilding... Templates .
  Rebuilding... Templates . .
  Rebuilding... Templates . . .
  Rebuilding... Templates . . . .
  Rebuilding... Core caches
  
  Upgrade completed successfully.
  
  Running clean up tasks...
  5. Kết thúc nâng cấp với thông báo "Upgrade completed successfully"

  Chúc các bạn thành công! :):):)
   
  Sửa lần cuối: 11/11/17
  Đang tải...


Chia sẻ trang này

Đang tải...