1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  22/4/12
  #1
  Chào tất cả anh em, do nopCommerce còn quá mới ở VN, nên tiện đây mình sẽ hướng dẫn ae tự tạo hoặc chỉnh sửa lại giao diện của NOP cho đẹp mắt hơn.
  1. Tổng quan
   Theme (giao diện) là tập hợp các thiết lập thuộc tính cho phép bạn định nghĩa lại cách hiển thị của trang và cách bạn điều khiển trang web, sau đó áp dụng giao diện này vào trang của bạn.

   Theme tạo thành từ nhiều thành phần: skin + CSS + image + khác. Cơ bản của theme đó là skin. Theme được dịnh nghĩa sẵn trong 1 thư mục đặc biệt trên Web Server.

   Theme cũng gồm CSS. Khi đặt 1 file CSS vào thư mục chứa theme nào đó, nó sự tự động áp dụng đối với theme đó.
  2. Định nghĩa theme nopCommerce[​IMG]
   Cấu trúc theme của NOP
   [​IMG]

   Theme của NOP thường nẳm ở thư mục root/themes (root là thư mục gốc trang web của bạn)

   Cài đặt và áp dụng theme trong NOPKhi bạn download đâu đó 1 theme về, muốn cài đặt chỉ cần copy thư mục đó vào root/themes của server.
   [​IMG]
   Áp dụng theme vào trang web:
   Vào Administration của Nop (www.yoursite.com/admin)
   [​IMG]
   Tới Configuration > Settings > General And Miscellaneous Settings [​IMG]

   Vào Store Information > Store Theme > Chọn theme bạn đã cài vào
   [​IMG]
  3. Cách tạo 1 theme cho NOP
   Cách tạo theme đơn giản nhất đó là sử dụng theme mặc định có sẵn và sửa lại
   Đầu tiên tạo 1 bản copy theme có sẵn và đổi tên lại theo ý thích của bạn
   2012-04-22_230558.
   Cấu trúc 1 thư mục theme:
   NopClassic (tên theme):
   ___Content (phần quan trọng của theme)
   ______images (chứa các ảnh liên quan)
   ______styles.css (sửa giao diện và các liên kết tới image)
   ___Views
   ______shared
   _________head.cshtml (thiết lập lại tên theme)
   ______web.config
   ___theme.config (thiết lập lại tên theme)

   Mở file theme.config Head.cshtml sửa tên cũng như đường dẫn lại cho phù hợp với theme mới
   Code theme.config
   PHP:
   1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
   2. <Theme title="[color=blue]nop classic[/color]"
   3.   supportRTL="false"
   4.   mobileTheme="false"
   5.       previewImageUrl="[color=blue]~/Themes/nopClassic/preview.png[/color]"
   6.       previewText="[color=blue]This is the 'nopClassic' site theme[/color].">
   7. </Theme>
   Code Head.cshtml
   PHP:
   1. @using Nop.Core
   2. @using Nop.Core.Infrastructure
   3. @using Nop.Web.Framework;
   4. @{
   5. var supportRtl = EngineContext.Current.Resolve<IWorkContext>().WorkingLanguage.Rtl;
   6. }
   7. @if (supportRtl)
   8. {
   9. //this theme supports RTL
   10. Html.AppendCssFileParts(Url.Content("~/Themes/DarkOrange/Content/styles.rtl.css"));
   11. }
   12. else
   13. {
   14. Html.AppendCssFileParts(Url.Content("~/Themes/DarkOrange/Content/styles.css"));
   15. }
   Thêm ảnh vào thư mục /Content/Images và tùy chỉnh lại file style.css
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
  2
  Chung PJĐức Định thích bài này.
  Chung PJ Đức Định thích bài này
  • ngày tạo

   An Nguyen 22/4/12
  • trả lời cuối

   An Nguyen 29/3/16
  • 8,668

   lượt xem

  • 14

   trả lời

  • 2

   lượt thích

  Đang tải...
 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  23/4/12
  #2
  4. Tìm hiểu về Layout trong thiết kế giao diện

  Thế layout là gì? là bố cục, cách sắp xếp thể hiện các thành phần của trang web nhìn sao cho trực quan nhất tùy theo ý người thiết kế.
  Trong nopCommerce, có 3 kiểu layout:
  _ColumnsOne.cshtml
  _ColumnsTwo.cshtml
  _ColumnsThree.cshtml
  Cả 3 layout này thừa hưởng từ layout chính _Root.cshtml. Nằm trong thư mục root/views/shared hoặc /Presentation/Nop.web/views/shared (nếu là bản source)
  Layout chính _Root.cshtml
  design.4.1.

  Layout _Root.cshtml (gồm cả class css)​
  design.4.2.

  Layout _ColumnsOne.cshtml (gần như giống layout _root.cshtml)​
  design.4.3.

  Layout _ColumnsTwo.cshtml (có 2 cột trong cấu trúc Body)​
  design.4.4.

  Layout _ColumnTwo.cshml (gồm các Block nội dung)​
  design.4.5.

  Layout _ColumnsThree.cshml (gồm 3 cột trong phần Body)​
  design.4.6.

  Layout _ColumnsThree.cshml (gồm các Block nội dung)​
  design.4.7.
   
 3. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  27/4/12
  #3
  5. Tùy biến Theme nopCommerce

  Thay đổi logo trang web: bạn muốn thay đổi logo mặc định của nop , có 2 cách

  logo.
  -Cách 1:

  Vào thư mục root/theme/tên theme/content/images Tìm kiếm thay thế file logo.gif mặc định bằng logo của bạn với cùng kích cỡ 225x60px
  2012-04-27_203750.
  -Cách 2: chép file ảnh logo của bạn vào thư mục root/theme/tên theme/content/images với tên bất kỳ, ví dụ tên logomoi.gif

  Mở file style.css tìm và sửa lại đường dẫn tên logo mới.​
  Mã (Text):
  1. a.logo{background:url(images/logo.gif);display:block;width:225px;height:60px;text-decoration:none;}
  Thay đổi giá trị logo.gif thành logomoi.gif, chỉ định kích thước rộng (width) và cao (height) của logo nhé..:D
  Và cuối cùng lưu lại.
   
 4. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  27/4/12
  #4
  Cách thay đổi layout trang web

  - Nếu bạn muốn tùy chỉnh hoặc thay đổi layout trang web (dựa vào các file _Root.cshtml)
  Tìm và sửa code này trong style.css
  Mã (Text):
  1. .master-wrapper-page{margin:10px auto;width:960px;}
  2. .master-wrapper-content{float:left;width:960px;margin:15px 0 0;text-align:left;background:#555 url(images/bg_container.gif) repeat-x;}
  - Nếu muốn thay đổi layout 1 cột (_ColumnOne.cshtml). Hãy tìm đoạn code này trong style.css

  Mã (Text):
  1. /* one column master page */
  2. .master-wrapper-center-1{float:left;width:960px;background:url(images/bg_maincolumn_1.gif) no-repeat left top #FFF;display:inline;}
  3. .master-wrapper-cph-1{float:left;width:940px;color:#000;min-height:600px;padding:10px;}
  - Thay đổi layout 2 cột (_ColummTwo.cshtml) tìm code này trong style.css

  Mã (Text):
  1. /* two column master page */
  2. .master-wrapper-side-2{float:left;width:180px;margin:0 0 0 10px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;display:inline;}
  3. .master-wrapper-center-2{float:left;width:760px;margin:0 0 0 10px;background:url(images/bg_maincolumn_2.gif) no-repeat left top #FFF;display:inline;}
  4. .master-wrapper-cph-2{float:left;width:740px;color:#000;min-height:600px;padding:10px;}
  - Thay đổi layout 3 cột (_ColumnThree.cshtml)
  Mã (Text):
  1. /* three column master page */
  2. .master-wrapper-leftside-3{float:left;width:180px;margin:0 0 0 10px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;display:inline;}
  3. .master-wrapper-center-3{float:left;width:560px;margin:0 0 0 10px;background:url(images/bg_maincolumn_3.gif) no-repeat left top #FFF;display:inline;}
  4. .master-wrapper-cph-3{float:left;width:540px;color:#000;min-height:600px;padding:10px;}
  5. .master-wrapper-rightside-3{float:right;width:180px;margin:0 10px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;display:inline;}
  6. .master-wrapper-fluid-content{height:1%;margin:0;overflow:hidden;padding:0;}
  7. .master-wrapper-fluid-content-inner{overflow:hidden;width:100%;padding:0 10px;}
  8. .master-wrapper-fluid-content-left .master-wrapper-fluid-content-sidebar{float:left;overflow:hidden;padding-right:20px;margin-left:10px;width:180px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;}
  9. .master-wrapper-fluid-content-right .master-wrapper-fluid-content-sidebar{float:right;overflow:hidden;padding-left:20px;margin-right:10px;width:180px;font-family:arial, helvetica, sans-serif;}
   
 5. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  28/4/12
  #5
  Các class CSS quan trọng diện mạo trang nopCommerce trong file style.css

  Giống như các thành phần trong layout, các lớp (class) css cũng tương tự
  class css.

  Nếu biết 1 chút xíu về css là có thể chỉnh sửa giao diện các thành phần lại rồi hehe:D
   
 6. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  28/4/12
  #6
  Widget
  Widget là một ứng dụng độc lập mà có thể nhúng vào website như 1 phần mở rộng. Ví như widget quảng cáo, widget html, widget javascript, đồng hồ, lịch..
  Trong nop, một widget sẽ cho phép nhúng các đoạn code ứng dụng vào trang web store, có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào, ví dụ ở head tag, body tag, left column block, right column block.
  Mặc định khi cài đặt nop sẽ có sẵn 2 widget: Live person (Chat)Google Analytics

  Truy cập Admin Panel > Configuration > Plugin
  Widget Live person (Chat)

  livepersion.
  Tạo 1 kênh hỗ trợ online (Chat) trên website (public store). Có thể đặt widget này ở 4 vùng khác nhau trong website. Đây là một giải pháp thương mại.
  design.6.1.
  Ngoài ra: bạn cũng có thể tạo nhiều widget như nút Like Facebook, Twitter, Google+...
  Widget Google Analytics
  Google Analytics là 1 tool thống kê (stats) miễn phí của ông Google. Nó theo dõi các số liệu thống kê về người truy cập và các thay đổi trên website. Widget này có thể đặt ở thẻ header hoặc trong thẻ body

  Tạo 1 tài khoản trên Google Analytics và lấy các thông số ID tracking code tương ứng..
  google analytics.
   
 7. bạn có thể hướng dẫn chi tiết cách chèn nick chát và skype vào nop 2.6 được ko ? thanks
   
 8. dka

  dka Gà con

  22/9/12
  #8
  còn nếu muốn add widget ở một số trang cụ thể thì làm sao admin ?
   

 9. Mình đang dùng bản Nop 2.65. Bạn cho hỏi tại sao widges live chat của mình không hoạt động được. Mình đã kích hoạt is active = true, khi ra trang home chỉ hiển thị vùng chứa "Hỗ trợ trực tuyến"(như hình ảnh trong file attack) còn biểu tượng yahoo thì ko hiển thị???
   

  Các file đính kèm:

 10. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  25/10/12
  #10
  cái liveperson này tốn tiền thì phải, bữa trước mình cũng đã chat hỏi rồi. thôi xài yahoo hay skype cho tiện
   
 11. hunter

  hunter Gà tre

  1/11/14
  #11
  chỉnh sửa giao diện 3.4 có tương tự thế này nữa ko #An Nguyen nhỉ ?
   
 12. Cũng thế thôi mà
   
 13. Hải Quân

  Hải Quân Nổi tiếng

  13/1/15
  #13
  Với 1 themes mà dùng chung cho nhiều gian hàng thì cách này gặp vấn đề. Nếu bạn dùng 1 themes cho đa website thì ảnh logo vào trong topic nhé.

  <div class="header-logo">
  @Html.Action("TopicBlock", "Topic", new { systemName = "HeadLogo" })
  </div>
   
  1
  An Nguyen thích bài này.
  An Nguyen thích bài này
 14. Nếu mình muốn tạo 1 theme hoàn toàn mới cho cả site, đồng nghĩa với việc phải customize lại css và layout cho tất cả các plugin mình sử dụng trong site à bạn?
   
 15. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  29/3/16
  #15
  Đúng rồi, hoặc tạo thêm 1 css riêng với ưu tiên cao hơn, view nào cần thì sửa thôi
   
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...