1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  13/2/19
  #1
  Bài viết này hướng dẫn các bạn cách cài đặt hoặc nâng cấp lên phiên bản Xenforo 2.x. Ví dụ cài đặt Xenforo 2.1 hoặc nâng cấp từ Xenforo 2.0 lên Xenforo 2.1, hoặc Xenforo 1.x lên 2.x

  upload_2019-2-13_18-40-29.
  CÀI ĐẶT XENFORO 2

  Yêu cầu cấu hình webserver để chạy Xenforo 2.0 trở lên

  • PHP: 5.4.0+
  • MySQL: 5.5+
  • PHP extensions: MySQLi, GD (with JPEG support), PCRE, SPL, SimpleXML, DOM, JSON, iconv, ctype, cURL
  Hoặc tải file script kiểm tra hệ thống

  >> Cách thiết lập webserver mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở bài khác.


  Chuẩn bị bộ cài

  Tải về file cài đặt Xenforo 2, giải nén ra và chép tất cả file và folder bên trong thư mục upload lên server

  Mở folder src trong và đổi tên file config.php.default thành config.php, sau đó bổ sung các thông tin database như sau:

  PHP:
  1. <?php
  2.  
  3. $config['db']['host'] = 'localhost';
  4. $config['db']['port'] = 3306;
  5. $config['db']['username'] = 'root';
  6. $config['db']['password'] = 'password';
  7. $config['db']['dbname'] = 'xf2';
  8. $config['db']['socket'] = null;
  9.  
  10. //sử dụng emoji unicode nếu cài MySQL 5.5 trở lên
  11. $config['fullUnicode'] = true;
  Trong đó gồm host, port, username, password và tên database trong MySQL


  Thiết lập quyền file và folder

  Trước khi cài đặt Xenforo, cần thiết lập quyền write 2 folder datainternal_data .

  Trên Ubuntu có thể set quyền write bằng lệnh: chmod -R 777 data internal_data/

  Lỗi nếu không set quyền write
  upload_2019-2-13_16-32-17.


  Cài đặt Xenforo 2

  Cài đặt Xenforo qua URL
  http://nopviet.com/install/ .

  Nhấn Begin installation để bắt đầu quá trình cài đặt
  upload_2019-2-13_17-31-59.

  Kiểm tra lại thông tin database, nhấn use these values để tiếp tục
  upload_2019-2-13_17-40-19.


  Nhấn Begin installation để bắt đầu cài đặt
  upload_2019-2-13_18-14-14.

  Tiến trình cài đặt đang chạy
  upload_2019-2-13_18-15-11.

  Sau khi hoàn tất, tạo tài khoản admin đăng nhập diễn đàn sau đó nhấn Create administrator
  upload_2019-2-13_18-27-21.

  Kiểm tra lại thông tin diễn đàn
  upload_2019-2-13_18-29-21.

  Hoàn tất quá trình cài đặt
  upload_2019-2-13_18-30-25.


  NÂNG CẤP LÊN XENFORO 2

  ..
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 12/3/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...