1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Cài đặt Xenforo

  Để cài đặt Xenforo cần chuẩn bị những thứ sau:
  1. Host hoặc Webserver cùng với PHP đã cài đặt
  2. Có sẵn 1 database MySQL trống cùng với thông tin đăng nhập
  3. Gói cài đặt Xenforo đầy đủ có tên dạng Xenforo 1.5.23 Release Full.zip


  Bước 1: Upload
  Giải nén và upload tất cả nội dung bên trong folder upload lên server của bạn
  upload_2019-2-11_18-48-25.


  Bước 2: Cấu hình
  - Thiết lập quyền write (chmod 0777) datainternal_data
  - Đổi tên config.php.default thành config.php trong folder library website, sau đó mở file config.php và cấu hình database như sau:

  upload_2019-2-12_10-22-53.
  Thay các thông tin với username password là tên và mật khẩu truy cập MySQL, dbname là tên database MySQL muốn cài đặt Xenforo.

  Bước 3: Cài đặt
  Truy cập link nopviet.com/install để mở trang cài đặt Xenforo và thực hiện theo các hướng dẫn.

  Nhấn Begin Installation để bắt đầu cài đặt Xenforo
  upload_2019-2-12_10-24-26.

  Trang xác nhận lại thông tin MySQL trước khi cài đặt, nếu đúng nhấn Use these values để tiếp tục
  upload_2019-2-12_10-8-40.

  Quá trình cài đặt
  upload_2019-2-12_10-13-0.

  Sau khi cài đặt xong, bạn cần thiết lập tài khoản đăng nhập cho tài khoản admin
  upload_2019-2-12_10-16-57.

  Thiết lập thông tin trang web
  upload_2019-2-12_10-17-54.

  Hoàn tất cài đặt Xenforo
  upload_2019-2-12_10-18-36.


  Nâng cấp Xenforo

  Ví dụ mình muốn nâng cấp trang nopviet.com từ Xenforo 1.5.17 lên Xenforo 1.5.23

  Bước 1: Upload
  Tải về gói nâng cấp (upgrade) có tên Xenforo 1.5.23 Release Upgrade.zip, giải nén và chép tất cả các nội dung bên trong folder upload lên folder chứa website của bạn, viết đè nếu có thông báo


  upload_2019-2-11_14-46-9.


  Bước 2: Nâng cấp
  Truy cập link nopviet.com/install để mở trang nâng cấp Xenforo


  Thiết lập quyền write (chmod 0777) datainternal_data nếu gặp thông báo như bên dưới

  upload_2019-2-11_14-41-31.


  Thực hiện các hướng dẫn trên trang cài đặt, gặp thông báo Upgrade Complete là hoàn tất
  upload_2019-2-11_15-17-48.

  Bước 3: Kiểm tra
  Quá trình nâng cấp Xenforo sẽ không viết đè các template hoặc phrase bạn đã chỉnh sửa. Vì vậy bạn nên kiểm tra lại các template hoặc phrase đã lỗi thời (outdated) trong Appearance > Outdated TemplatesAppearance > Outdated Phrases


  upload_2019-2-11_15-31-10.
   
  Sửa lần cuối: 12/2/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...