1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Hướng dẫn cấu hình URL thân thiện (Friendly URLs) trên Xenforo để tối ưu SEO (tối ưu công cụ tìm kiếm như Google).

  Mặc định URL diễn đàn Xenforo sẽ thêm index.php, ví dụ
  http://www.example.com/index.php?threads/thread-title-here.12345/

  Và sau khi sử dụng Friendly URLs, chữ index.php? được xóa bỏ
  http://www.example.com/threads/thread-title-here.12345/

  upload_2019-2-12_23-23-1.

  Các tùy chọn tối ưu URL trong Xenforo Options > Search Engine Optimization (SEO)
  • Use Full Friendly URLs (): URL mới sẽ không chứa index.php? , và bạn cần phải thực hiện 1 thiết lập trên Server, chi tiết ở phần dưới
  • Include Content Title in URLs - URL mới sẽ chứa thêmtiêu đề, giúp thân thiện hơn. Nếu tắt tùy chọn này, URL thread sẽ có dạng http://www.example.com/threads/12345/
  Cách tối ưu SEO nhất là bật cả 2 tùy chọn này.

  Cách thiết lập web server để sử dụng Friendly URL

  Trên Apache
  Cần cài đặt mod_rewrite là được, file .htaccess chứa các thông tin cần thiết nằm trong thư mục gốc Xenforo.

  Trên IIS
  Thiết lập URL rewrite thông qua file web.config đặt trong folder gốc Xenforo với nội dung
  Mã (XML):
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <configuration>
  3.     <system.webServer>
  4.         <rewrite>
  5.             <rules>
  6.                 <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
  7.                     <match url="^.*$" />
  8.                     <conditions logicalGrouping="MatchAny">
  9.                         <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" />
  10.                         <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" />
  11.                     </conditions>
  12.                     <action type="None" />
  13.                 </rule>
  14.                 <rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
  15.                     <match url="^(data|js|styles|install)" />
  16.                     <action type="None" />
  17.                 </rule>
  18.                 <rule name="Imported Rule 3" stopProcessing="true">
  19.                     <match url="^.*$" />
  20.                     <action type="Rewrite" url="index.php" />
  21.                 </rule>
  22.             </rules>
  23.         </rewrite>
  24.         <httpErrors existingResponse="PassThrough" />
  25.     </system.webServer>
  26. </configuration>

  Trên nginx

  https://xenforo.com/xf1-docs/manual/options/#iis-7


  Thiết lập URL tiếng Việt không dấu trên Xenforo

  Cách dễ dàng nhất là dùng addon Vietnamese Friendly Link của xfrock, tải về file đính kèm bên dưới, cài đặt addon là hoạt động không cần phải thiết lập gì cả.

  Sau khi cài đặt link URL sẽ có dạng:
  https://nopviet.com/t/huong-dan-cau-hinh-url-rewrite-tren-xenforo.1005/

  Chúc các bạn thành công
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 16/4/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...