1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  ImageMagick là bộ phần mềm (có thể gọi là thư viện) xử lý các file ảnh. ImageMagick có khả năng đọc, ghi, và chuyển đổi nhiều dạng file ảnh như JPEG, GIF, PNG, TIFF, PDF, PostScript, SVG...

  ImageMagick mạnh mẽ hơn trình xử lý ảnh mặc định GD của PHP. ImageMagick PECL là extension của PHP.

  Cài đặt ImageMagick PECL trên PHP:

  Bước 1: cài đặt ImageMagick

  PHP:
  1. sudo apt-get install imagemagick
  Bước 2: Cài đặt ImageMagick PECL cho PHP
  PHP:
  1. sudo apt-get install php-imagick
  Bước 3: Restart lại Webserver
  PHP:
  1. sudo service apache2 restart
  Kiểm tra thử xem đã cài đặt đúng chưa
  PHP:
  1. php -m | grep imagick
  Hoặc kiểm tra bằng phpinfo()
  [​IMG]
   
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...