1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  30/3/12
  #1
  Hiển thị biểu tượng trạng thái Skype trên website

  Giống như Yahoo, Skype cũng cho phép hiển thị trạng thái online trên website của bạn, để sử dụng​
  hãy vào trang này để lấy code html về chèn vào trang web​

  [​IMG]
  Tùy chọn theo sở thích nhé​
  Ví dụ:​
  HTML:
  1. <!--
  2. Skype 'My status' button
  3. http://www.skype.com/go/skypebuttons
  4. -->
  5. <script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
  6. <a href="skype:ngtrian?chat"><img src="http://mystatus.skype.com/mediumicon/ngtrian" style="border: none;" width="26" height="26" alt="My status" /></a>
  7.  

  Lưu ý: Để cho phép trạng thái online skype của bạn được phép hiện trên trang web:
  - Mở Skype > Privacy... (đối với phiên bản cũ, Skype > Options > Privacy > Show Advanced Options).​
  - Chọn Allow my online status to be shown on the web.​
  [​IMG]
  Nếu bạn muốn chèn vào nopCommerce, có thể thông qua plugin HTML Widget để chèn vào trang của bạn:D
   
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...