1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Gamer Profile - PixelExit.com là 1 addon Xenforo 1.x sử dụng custom user field để cho phép người dùng nhập thông tin các tag gamer (hồ sơ tài khoản game) mà họ đã chơi, từ các dịch vụ như Steam, PlayStation, Xbox, Twitch...
  Addon này thích hợp cho bạn nào muốn làm web về game và trò chơi,

  Demo các biểu tượng hồ sơ game thủ trong bài viết
  gamer24.

  Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị các biểu tượng hồ sơ game ở style properties [PE] Gamer Profiles

  Các dịch vụ game hỗ trợ trên hồ sơ
  • Steam
  • PlayStation
  • Xbox
  • Origin
  • Battle.net
  • Epic Games
  • Second Life
  • Discord
  • Twitch
  • Mixer
  • YouTube
  Các hồ sơ mặc định trên XenForo
  • Facebook
  • Skype
  • Twitter

  Thiết lập quyền giới hạn người dùng xem thẻ game thủ (gamer card) và quyền xem các icon các hồ sơ game trong User Group
  perms.

  Các thẻ và thống kê game thủ cho các dịch vụ Steam, PSN và Xbox Live được lấy từ Exophase.com

  Demo các thẻ game thủ (gamer card)
  cards.

  Các biểu tượng gamer trong overlay member card
  member-card16.


  Gamer Card trên trang hồ sơ cá nhân (Profile Page)
  profile-cards.


  Download Gamer Profile - PixelExit.com ở file đính kèm bên dưới

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 15/5/19
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...