1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  13/4/19 lúc 17:06
  #1
  Tình hình là mình gặp lỗi A non well formed numeric value encountered khi đăng video youtube từ addon XenMedio 1.69, theo tự tìm hiểu thì lỗi này xảy ra khi bạn xài PHP 7 trở lên.

  upload_2019-4-13_17-8-31.

  Chi tiết lỗi
  Lỗi này do trong code YouTube.php ở dòng 36 có biến trả về $duration chưa khai báo kiểu giá trị.

  Fix lỗi này bằng cách sửa lại 3 dòng 36, 37 38 trong file library/EWRmedio/Services/YouTube.php như sau: thêm (float) trước biến $duration
  PHP:
  1. if (!empty($duration['s'])) { $json['duration'] += (float)$duration['s']; }
  2. if (!empty($duration['m'])) { $json['duration'] += (float)$duration['m'] * 60; }
  3. if (!empty($duration['h'])) { $json['duration'] += (float)$duration['h'] * 60 * 60; }
  Hoặc các bạn có thể tải về file đính kèm bên dưới về, giải nén và upload đè lên library/EWRmedio/Services/YouTube.php là được

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 14/4/19 lúc 06:32
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...