1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Dưới đây là danh sách những câu hỏi thường gặp về nopCommerce, được tổng hợp thành một chủ đề để các bạn tiện nắm bắt. Q(Question); A(Answers)

  Q. Thông báo lỗi: "We're sorry, an internal error occurred. Our supporting staff has been notified of this error and will address the issue shortly..."
  A. Để biết chi tiết lỗi bạn cận tắt chế độ custom errors.
  1. Mở file web.config
  2. Tìm dòng <customErrors defaultRedirect="errorpage.htm" mode="RemoteOnly">
  3. Thay bằng <customErrors defaultRedirect="errorpage.htm" mode="Off">

  Sau đó, kiểm tra lại Admin > System > Log để xem các lỗi.

  Q. Tại sao trang chủ tải rất lâu?
  A. Những ứng dụng ASP.NET lớn mất nhiều thời gian ban đầu để tải vào bộ nhớ. Một khi tải xong, app pool ASP sẽ giải phóng nếu app ở trạng thái rảnh (mặc định là 20 phút). Kiểm tra KeepAlive (giữ kết nối) trong scheduled task đang chạy (Admin > System > Scheduled Tasks) và có thể sử dụng 1 ứng dụng giám sát thứ 3 như PingAlive.com để giám sát và giữ kết nối.

  Q. Tài khoản thường xuyên bị đăng xuất
  A. Thêm machine key vào file web.config sẽ giải quyết được vấn đề này. Bạn có thể tạo machine key hoặc đọc thêm về nó ở đây hoặc đây

  Q. Làm thế nào nâng cấp nop lên phiên bản mới nhất
  A. Đọc bài hướng dẫn Upgrading nopCommerce

  Q. How to change texts strings in the store.
  A. Go to admin area > configuration > languages > "view strings resources" [of your language], with the help of filters (funnel tools) you can find and edit the texts whose value you want to change.

  Q. Lỗi "A generic error occurred in GDI+".
  A. Cấp quyền write cho thư mục \Content\Images\ and \Content\Images\Thumbs\

  Q. Cách thiết lập tính năng Multi-Vendor.
  A. Xem link bên dưới:
  http://www.nop-templates.com/whats-new-in-nopcommerce-30-part-1-multi-vendor-support
  http://www.nopcommerce.com/boards/t...admap-lets-discuss-update-done.aspx?p=4#92622

  Q. Cách thiết lập tính năng Multi-Store.
  A. Xem link bên dưới:
  http://www.nop-templates.com/whats-new-in-nopcommerce-30-part-2-multi-store-support
  http://www.nopcommerce.com/boards/t...admap-lets-discuss-update-done.aspx?p=3#89679
  http://www.nopaccelerate.com/setup-nopcommerce-multi-store-shared-hosting-environment/

  Q. Hướng dẫn cài đặt nopCommerce trên local?
  A. Đọc thêm tại link:
  http://www.nop-templates.com/how-to-install-nopcommerce-on-a-local-machine

  Q: Tôi lỡ tay xóa mất tài khoản admin. Làm cách nào để lấy lại?
  A: Nếu bạn có quyền truy cập database (sử dụng tool như SSMS, ..) sau đó un-delete the user:
  Mã (Text):
  1.  
  2. update Customer
  3. set Deleted = 0
  4. where Id = 1
  5.  
  (Thông thường Id của tài khoản Admin là 1, hoặc sử dụng Username - ví dụ: where Username = 'email@domain.com')

  Q: Thay đổi password admin khi lỡ quên
  A: Sử dụng SSMS (SQL Server Management Studio) như sau:
  Mã (Text):
  1. update Customer
  2. set PasswordFormatId = 0, Password = 'admin'
  3. where Email = 'your email'
   
  Sửa lần cuối: 22/12/16
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...