1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  15/10/14
  #1
  Bình thường khi tạo các filter Product Attributes sẽ nằm ở cột giữa, để tạo trang web thông thoáng hơn mình sẽ hướng dẫn mọi người cách di chuyển chức năng filter này sang cột bên trái.
  Screenshot (8).

  Bước 1: Mở file Views\Catalog\CategoryTemplate.ProductsInGridOrLines.cshtml
  Tìm đoạn code:
  PHP:
  1. <div class="product-filters-wrapper">
  2.             @*filtering*@
  3.             @if (Model.PagingFilteringContext.PriceRangeFilter.Enabled)
  4.             {
  5.                 @Html.Partial("_FilterPriceBox", Model.PagingFilteringContext.PriceRangeFilter, new ViewDataDictionary())
  6.             }
  7.             @*filtering*@
  8.             @if (Model.PagingFilteringContext.SpecificationFilter.Enabled)
  9.             {
  10.                 @Html.Partial("_FilterSpecsBox", Model.PagingFilteringContext.SpecificationFilter, new ViewDataDictionary())
  11.             }
  12.         </div>
  Thay thế bằng:
  PHP:
  1.         @section left {
  2.         <div class="product-filters-wrapper">
  3.             @*filtering*@
  4.             @if (Model.PagingFilteringContext.PriceRangeFilter.Enabled)
  5.             {
  6.                 @Html.Partial("_FilterPriceBox", Model.PagingFilteringContext.PriceRangeFilter, new ViewDataDictionary())
  7.             }
  8.             @*filtering*@
  9.             @if (Model.PagingFilteringContext.SpecificationFilter.Enabled)
  10.             {
  11.                 @Html.Partial("_FilterSpecsBox", Model.PagingFilteringContext.SpecificationFilter, new ViewDataDictionary())
  12.             }
  13.         </div>
  14.         }
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
  • ngày tạo

   An Nguyen 15/10/14
  • trả lời cuối

   An Nguyen 15/10/14
  • 1,348

   lượt xem

  • 1

   trả lời

  • 0

   lượt thích

 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  15/10/14
  #2
  Bước 2: mở file _ColumnsTwo.cshtml
  Tìm đoạn:
  PHP:
  1. <div class="side-2">
  2.     @if (IsSectionDefined("left"))
  3.     {
  4.         @RenderSection("left")
  5.     }
  6.     else
  7.     @
  8.         @Html.Widget("left_side_column_before")
  9.         @Html.Action("CategoryNavigation", "Catalog", new { currentCategoryId = currentCategoryId, currentProductId = currentProductId })
  10.         @Html.Widget("left_side_column_after_category_navigation")
  11.         @Html.Action("ManufacturerNavigation", "Catalog", new { currentManufacturerId = currentManufacturerId })
  12.         @Html.Action("VendorNavigation", "Catalog")
  13.         @Html.Action("NewsletterBox", "Newsletter")
  14.         @Html.Widget("left_side_column_after")
  15.     }
  16. </div>
  Thay thế bằng
  PHP:
  1. <div class="side-2">
  2.     @if (IsSectionDefined("left"))
  3.     {
  4.         @RenderSection("left")
  5.         @Html.Widget("left_side_column_before")
  6.         @Html.Action("CategoryNavigation", "Catalog", new { currentCategoryId = currentCategoryId, currentProductId = currentProductId })
  7.         @Html.Widget("left_side_column_after_category_navigation")
  8.         @Html.Action("ManufacturerNavigation", "Catalog", new { currentManufacturerId = currentManufacturerId })
  9.         @Html.Action("VendorNavigation", "Catalog")
  10.         @Html.Action("NewsletterBox", "Newsletter")
  11.         @Html.Widget("left_side_column_after")
  12.     }
  13. </div>
  Kết quả là đây:
  Screenshot (7).

  Chúc các bạn thành công :D
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...