Đang nghiên cứu tạo tab dùng html, css và jquery trong nop

Thảo luận trong 'Tùy chỉnh giao diện' bắt đầu bởi An Nguyen, 27/9/14.

 1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Staff Member

  27/9/14
  2014-10-01_234157.png

  Buoc 1. Đầu tiên tạo và thêm file jquery tên là tab-nop.js vào head.cshtml
  PHP:
  jQuery(document).ready(function() {

  jQuery('.tabs .tab-links a').on('click', function(e) {

  var 
  currentAttrValue jQuery(this).attr('href');

  // Show/Hide Tabs

  jQuery('.tabs ' currentAttrValue).show().siblings().hide();

  // Change/remove current tab to active

  jQuery(this).parent('li').addClass('active').siblings().removeClass('active');

  e.preventDefault();

  });

  });
  Mở file Themes\Classico\Views\Shared\_Root.head.cshtml
  Chèn vào đoạn
  Mã:
  Html.AddScriptParts("~/Themes/Classico/Script/tab-nop.js");
  Bước 2. Css
  thêm đoạn css sau
  Mã:
  Mã:
  /*----- Tabs -----*/
  
  .tabs {width:100%;display:inline-block;}
  
  /*----- Tab Links -----*/
  
  /* Clearfix */
  
  .tab-links:after {display:block;clear:both;content:'';}
  
  .tab-links li {margin:0px 5px;float:left;list-style:none;}
  
  .tab-links a {padding:9px 15px;display:inline-block;border-radius:3px 3px 0px 0px;background:#7FB5DA;font-size:16px;font-weight:600;color:#4c4c4c;transition:all linear 0.15s;}
  
  .tab-links a:hover {background:#a7cce5;text-decoration:none;}
  
  
  li.active a, li.active a:hover {background:#fff;color:#4c4c4c;}
  
  /*----- Content of Tabs -----*/
  
  .tab-content {padding:15px;border-radius:3px;box-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.15);background:#fff;}
  
  .tab {display:none;}
  
  .tab.active {display:block;}
  Bước 3. HTML
  Mở file Views\Product\ProductTemplate.Simple.cshtml

  Tìm code

  và thay bằng
  PHP:
  <div class="tabs">
      <
  ul class="tab-links">
          <
  li class="active"><a href="#tab-nop1">Mô tả</a></li>
          <
  li><a href="#tab-nop2">Products specifications </a></li>
          <
  li><a href="#tab-nop3">Product Tags</a></li>
      </
  ul>
      <
  div class="tab-content">
          <
  div id="tab-nop1" class="tab active">
              @if (!
  String.IsNullOrEmpty(Model.FullDescription))
               {
                   <
  div class="full-description" itemprop="description">
                       @
  Html.Raw(Model.FullDescription)
                   </
  div>
                }
          </
  div>
          <
  div id="tab-nop2" class="tab">
              @
  Html.Partial("_ProductSpecifications"Model.ProductSpecifications)
          </
  div
          <
  div id="tab-nop3" class="tab">
              @
  Html.Partial("_ProductTags"Model.ProductTags)
          </
  div>
      </
  div>
  </
  div>    

  Tham khảo từ đây:
  http://inspirationalpixels.com/tutorials/creating-tabs-with-html-css-and-jquery#step-html
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
  Tags:
  Đang tải...
Draft saved Draft deleted
Tags:

Chia sẻ trang này

Đang tải...