1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  11/7/19
  #1
  Addon Custom Tabs giúp bạn dễ dàng tạo thêm các tab mới trong menu navigation của Xenforo

  display.
  tabsDemo.
  Các tính năng của addon:

  • Đặt tiêu đề cho tab
  • Đặt liên kết cho tab
  • Đặt mô tả cho tab (được hiển thị dạng Tooltip khi bạn rê chuột qua)
  • Thiết đặt vị trí tab trong menu navigation
  • Thiết đặt nhóm người dùng có thể xem tab
  • Thiết đặt vị trí
  • Hỗ trợ không giới hạn cấp độ sâu của tab con
  • Hỗ trợ tùy chỉnh CSS
  • Hỗ trợ mở tab trong cửa sổ mới
  • Thiết đặt dropdown (menu thả xuống) hiển thị khi rê chuột lên tab
  • Hỗ trợ nofollow
  • Hỗ trợ tab selection
  • Hỗ trợ phrases của Xenforo
  Các tab được hiển thị từ cache, vì vậy không có truy vấn nào được sử dụng

  acp_list.
  userCriteria. settings. general.

  Biến người dùng
  Bạn có thể sử dụng các biến người dùng gồm: {userId} , {username} , {status} , {customTitle} trong các ô title, link description

  User Links
  Tạo các liên kết visitor hiện tại tới các nội dung khác:

  user:profile
  user:content
  user:threads
  user:following
  user:followers

  Download addon Custom Tabs cho Xenforo ở file đính kèm bên dưới

  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...