1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Addon này bổ sung thêm các tiêu chí (user criteria) muốn áp dụng cho tài khoản khi sử dụng với tính năng user group promotion (nâng cấp nhóm tài khoản), trophy (điểm thưởng) và notice (thông báo)
  Các user criteria được bổ sung thêm gồm:
  • User has posted at least X messages in Y days
  • User has posted at least X threads
  • User has added at least X tags
  • User has an avatar

  User has posted at least X messages in Y days:

  x-messages-y-days.

  Tiêu chí này cho phép bạn promote (đề cử) một user group, điểm thưởng (trophy) hoặc thông báo (notice) dựa trên số bài viết đã viết trong một khoảng thời gian (ngày).

  Lưu ý: Truy vấn tạo ra bởi tiêu chí này có thể ảnh hưởng tới một vài vấn đề về hiệu suất nếu trang web của bạn có nhiều thành viên tích cực (số lượng bài viết nhiều)

  Khi dùng tính năng user group promotion, nên loại trừ các nhóm người dùng "cao cấp" như administrator hoặc moderator trong phần User is NOT a member of any of the selected user groups , do các nhóm này thường có tần suất viết bài cao.
  Thực hiện điều này để đảm bảo các truy vấn không chạy cho những thành viên đó

  Vì vậy cũng không nên áp dụng tiêu chí này cho các notice (thông báo)


  User has posted at least X threads:
  Sử dụng tiêu chí này dựa trên số chủ đề đã đăng, được sử dụng trong User Group Promotion, Trophy và Notice
  x-threads.


  User has added at least X tags:
  Tiêu chí dựa trên số lượng tab người dùng đã thêm
  x-tags.


  User has an avatar:
  Tiêu chí áp dụng nếu thành viên có avatar (ảnh đại diện). Avatar có thể là ảnh tự thành viên tải lên, Gravatar hoặc ảnh tự động khi tích hợp Facebook.

  avatar.


  Tải về addon CTA Criteria ở file đính kèm bên dưới nhé các bạn
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 25/4/19
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...