1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  2/7/19
  #1
  Với mẹo này, chỉ chữ ký người dùng post bài đầu tiên trong một chủ đề được hiển thị, các bài viết từ thứ 2 trở đị không được hiển thị.

  Mở template message, tìm dòng
  PHP:
  1. <xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
  sau đó thay bằng
  PHP:
  1. <xen:if is="({$message.position} == 0) && {$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">


  Ngoài ra bạn có thể áp dụng ngược lại, hiển thị chữ ký ở tất cả bài viết trừ bài viết đầu tiên.

  Làm giống như trên, nhưng thay vì sử dụng {$message.position} == 0 thì bạn dùng {$message.position} >0
   
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...