1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  24/5/19
  #1
  Addon Brivium - Node List Sidebar Render cho phép hiển thị menu chứa danh sách các node (forum, category hoặc page) ở dạng cây thư mục nằm ở sidebar.

  Với addon này, bạn dễ dàng truy cập tất cả các chuyên mục ở một nơi, ngoài r có thể thiết lập cấp độ sâu node muốn hiển thị trong AdminCP
  02_display_sidebar.

  Các tính năng chính:
  • Hỗ trợ tạo danh sách node trong Widget Framework
  • Tùy chọn vị trí hiển thị menu danh sách node gồm: forum list, forum view và thread view
  • Tùy chọn cấp độ (depth level) hiển thị danh sách node
  • Tùy chọn node chính muốn hiển thị
  • Hỗ trợ giao diện thích ứng (responsive)

  Video demo:

  01_admin_option. 04_node_list_widget_responsive. 03_wf_render.

  Download addon Brivium - Node List Sidebar Render ở file đính kèm bên dưới
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
 2. cho em hỏi làm sao để nó hiện ở trang chủ thôi
   
 3. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  13/7/19 lúc 08:57
  #3
  trong option, chọn Forum List Sidebar
  01_admin_option-.
   
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...