1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  3/9/18
  #1
  Đây là 1 trong những addon cần cài đặt đầu tiên dành cho diễn đàn Xenforo, hỗ trợ tạo widget khắp mọi nơi trên diễn đàn cùng nhiều tùy chọn hiển thị khác....
  004_index-.

  Danh sách widget mặc định khi cài:
  - Clear Contents
  - Birthday (since 1.1)
  - Facebook: Facepile (since 2.4)
  - Feed Reader (since 2.1)
  - Forum Statistics
  - Profile Posts (since 2.6.3)
  - Share This Page
  - Thread with Poll (since 1.0)
  - Threads (since 1.0.9)
  - User Recent Status (since 1.0.9)
  - User: Follow (since 2.6.3)
  - User: Information (since 2.6.3)
  - Users
  - User Online Now, User Online Now (Staff)
  - Users: Find (since 1.5)
  - Users: Staff members (since 2.4)
  - Visitor Panel (since 1.0.9)
  - XFRM: Resources
  - XFMG: Albums, Comments, Contributors, Media, Statistics (since 2.6.3)
  - HTML, HTML (without wrapper)
  - PHP Callback (since 1.0.10)
  - Template, Template (without wrapper) (since 1.2)

  001_list-. 002_add-. 003_add-. 004_index-. 005_index-. 006_conditional-. 007_conditional-.

  Phiên bản Widget FrameWork mới nhất cập nhật từ Github
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 18/4/19
  Đang tải...
 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  12/6/19 lúc 08:13
  #2
  Cập nhật addon [bd] Widget Framework 2.6.6
  Download ở file đính kèm cuối bài viết đầu tiên

  Chi tiết cập nhật:
   
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...