1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  8/5/19
  #1
  Addon [bd] Link Expander giúp Hiển thị các liên kết (URL) dưới dạng nội dung xem trước giống khi bạn share link trên facebook
  003_demo_link.

  Các tính năng:
  1. Xem trước liên kết (URL) với ảnh đại diện (thumbnail), tiêu đề và mô tả
  2. Hoạt động nhanh, không ảnh hưởng tới hiệu suất server
  3. Hỗ trợ xem trước các link bài viết facebook, instagram,...
  004_demo_link_with_text.
  005_demo_two_links. 006_demo_facebook. 007_demo_instagram. 001_options. 002_options.

  Download addon [bd] Link Expander ở file đính kèm bên dưới
  Chúc các bạn thành công :)
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...