1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Addon này cho phép người viết bài ẩn nội dung bài viết bằng cách sử dụng BBCode, và tùy theo điều kiện đặt ra (có thể là like, trả lời, nhóm thành viên hoặc người dùng đạt số lượng bài viết quy định) để người khác có thể xem nội dung đó.
  hidden_messages.

  Các BBCode addon này bổ sung gồm:

  1. [HIDE-REPLY] -> Nội dung trong thẻ này chỉ hiển thị với user đã trả lời trong chủ đề đó.
  2. [HIDE-POSTS] -> Nội dung trong thẻ này chỉ hiển thị với những người có bài viết nhiều hơn số đã quy định.
  3. [HIDE-THANKS] -> Nội dung chỉ hiển thị sau khi người dùng đã like bài viết .
  4. [HIDE-REPLY-THANKS] -> Nội dung trong thẻ này chỉ hiển thị với user đã trả lời hoặc đã like bài viết.
  5. [SHOWTOGROUPS] -> Nội dung trong thẻ này chỉ hiển thị với nhóm người dùng (usergroup) đã định sẵn.
  6. [HIDE] -> Thẻ này có thể được ánh xạ tới bất kỳ BBCode nào ở trên (Mặc định là [HIDE-REPLY])

  Cài đặt như addon như bình thường, thiết lập quyền user group muốn sử dụng các tag bbcode hide hack. Cần tắt tính năng Cache BB Code output trong AdminCP > Performance
  upload_2019-4-25_17-23-8.

  Trang tùy chọn có thể thiết lập điều kiện mặc định khi sử dụng thẻ [HIDE] , nhóm người dùng mặc định và bật hoặc tắt các thẻ hide khác...

  backend_options.

  hide_posts_dialog. showtogroups_dialog. group_perm. unhidden_messages.

  Phần download gồm 2 bản, 1 bản gốc của tác giả là vFcoders - Hide Hack v1.5.3.zip (không duy trì) và bản Hide Hack v1.5.5 - fixed.zip của một người khác đã fix một số lỗi.
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 25/4/19
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...