1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Addon này cho phép người dùng xem bài viết đầu tiên / cuối cùng / bài đầu tiên chưa đọc của một chủ đề trong danh sách thread list,watched threads, findnew mà không cần phải mở chủ đề đó
  expanded_post.

  Các tùy chọn trong adminCP
  • Display First/Last Post: Kiểu nội dung xem trước muốn hiển thị
  • Log Thread View: Cập nhật lượt xem chủ đề khi bài viết được mở rộng
  • Show Control button: hiện các nút control của bài viết như like, reply, edit bên dưới các bài viết mở rộng
  • Exclude forums: chọn các forum không muốn sử dụng tính năng này
  backend_options (1).
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...