NOPVIET.COM - Cộng đồng developer, web, server và công nghệ

Máy chủ ,server, web, developer, microsoft

Đây là 1 trong những addon cần cài đặt đầu tiên dành cho diễn đàn Xenforo, hỗ trợ tạo widget khắp mọi nơi trên diễn đàn cùng nhiều tùy chọn hiển thị khác....
Danh...
An Nguyen 3/9/18279 lượt xem
Addon giúp chuyển URL tiếng Việt có dấu sang tiếng Việt không dấu cho Xenforo

Ví dụ:

URL trước khi cài addon
Và sau khi cài addon...
An Nguyen 2/9/18425 lượt xem
Addon này làm nổi bật cú pháp của nhiều ngôn ngữ ngoài các BBCode CODE, HTML và PHP mặc định. Ngoài ra hiện số dòng trong đoạn code. Hiện tại GeSHi hỗ trợ 251 ngôn ngữ.
An Nguyen 1/9/18253 lượt xem
This FAQ will hopefully provide answers to some of the most commonly asked questions.
It has been written in such a way to make it easy for everyone to understand and be as search friendly as possible.

It has been divided into sections to make it easier to find the answers you're looking for....
An Nguyen 14/8/181,608 lượt xem
Mình sẽ cài đặt nopCommerce 4.0 lên trang demo.nopviet.com

Bước 1: Tải source nopCommerce: https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/releases/

Bước 2: Cài đặt gói .NET Core Windows Server Hosting (bao gồm .NET Core Runtime, .NET Core Library, and the ASP.NET Core...
An Nguyen 24/1/18336 lượt xem
HSTS (HTTP Strict Transport Security) là một chính sách bảo mật cần thiết để bảo vệ các trang web bảo mật HTTPS chống lại các cuộc tấn công hạ cấp. HSTS đảm bảo rằng tất cả kết nối tới một website phải được mã hóa bằng giao thức HTTPS, và không bao giờ sử dụng giao thức HTTP.

Xem...
An Nguyen 15/8/175,558 lượt xem
1. CÀI ĐẶT CERTBOT

Để có thể sử dụng chứng chỉ Let's Encrypt trên Apache với Server Ubuntu, trước tiên cần cài đặt công cụ certbot

Mã (Text):
  1. $ sudo apt-get update
  2. $ sudo apt-get install software-properties-common
  3. $ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
  4. $ sudo apt-get update
  5. $...
An Nguyen 11/8/171,576 lượt xem
Giao thức HTTP/1.1 cũ được cập nhật lần cuối cùng vào năm 1992, cho đến tận năm 2015, Internet Engineering Task Force (IETF) mới phát hành HTTP/2, là phiên bản thứ 2 của giao thức internet.

Tiền thân của HTTP/2 là SPDY được Google phát triển

ƯU ĐIỂM CỦA...
An Nguyen 10/8/171,942 lượt xem

Yêu cầu:

  • Apache
  • Mod SSL (sudo a2enmod ssl)
Thiết lập Apache sử dụng SSL
Thiết lập SSL dựa trên file virtual host của website, dựa trên file mặc định default-ssl.conf

- Upload file certificate lên server vào một thư mục bất kỳ, ví dụ folder /etc/ssl
- Mở file...
An Nguyen 10/8/17576 lượt xem
imagematick-on-ubuntu.png
ImageMagick là bộ phần mềm (có thể gọi là thư viện) xử lý các file ảnh. ImageMagick có khả năng đọc, ghi, và chuyển đổi nhiều dạng file ảnh như JPEG, GIF, PNG, TIFF, PDF, PostScript, SVG...

ImageMagick mạnh mẽ hơn trình xử lý ảnh mặc định GD của PHP. ImageMagick PECL...
An Nguyen 3/7/17933 lượt xem
Đang tải...